Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gullestad - Vikbolandets största gravfält

Gravfältet sett från sydväst.

Gravfältet sett från sydväst. Foto: Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum

Vid Gullestad finns Vikbolandets största gravfält. Kanske var det en gång begravningsplats för alla de tre gårdar, Gullestad, Kjortlinge och Flämminge, som låg runt om gravfältet. Här har man begravt sina döda i nästan 2000 år.

Gravfältet med minst 265 fornlämningar innehåller cirka 35 högar, ett röse, cirka 214 runda stensättningar, minst 15 treuddar och en rest sten. Det har varit i bruk från slutet av bronsåldern och ända fram till och med vikingatiden. Först vid kristendomens införande övergavs gravfältet och istället började man begrava sina döda på en kyrkogård.

Äldst på gravfältet är röset som ligger på högsta krönet i gravfältets skogbeväxta del i väster. Det anlades troligen redan under senare delen av bronsåldern för mellan 2500 och 3000 år sedan. Nedanför röset finns gravarna från järnåldern som utgörs av stensättningar. Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. Stensättningarna i Gullestad är 3-15 meter i diameter.

Då stensättningarna anlagts under lång tid varierar de en hel del i utseende. Några i den västra delen av gravfältet har en fyllning av upp till meterstora stenar. En del gravar har mittblock, medan några har koncentrationer av något större stenar i mitten, andra har en mittgrop och en har en liten rundad mittsten. Många är högliknande medan några är mycket flacka och större än genomsnittet. Två av de största stensättningarna har en svagt skålad yta och något som liknar en vall längs kanten. På ett femtiotal gravar kan man se en kantkedja och några har en rest sten i kanten. Enstaka kan ha tendens till kantränna. Det finns också några exempel på yngre gravar som delvis ligger över äldre.

Högarna är koncentrerade till gravfältets östra del. De är mellan 5 och 15 meter i diameter Här finns också olika detaljer i konstruktionen som t ex mittblock, mittsten, kantkedja och kantränna. Den största har en avplanad topp. I den näst största, som ligger strax intill den avplanade, har någon grävt en källargrop. Det hände kanske på 1800-talet.

På gravfältet finns minst 15 treuddar. Treuddar är tresidiga stensättningar med insvängda sidor. Det är en fornlämningstyp som kan vara svår att upptäcka då de är flacka och ofta syns bara enstaka stenar. Den största och tydligaste ligger i den sydvästra delen av gravfältet. Den har tydlig kantkedja, större stenar i treuddens spetsar och en mittsten som kanske en gång har varit upprest. Vid undersökningar av treuddar på andra gravfält har det visat sig att där inte funnits någon grav. Det gör att vi inte riktigt vet hur vi ska tolka dem. Kanske kan det vara någon sorts rituella platser eller kanske minnesplatser efter någon som inte är begravd på gravfältet.

Vid en arkeologisk förundersökning som gjordes 2008, när man skulle byta elstolpar i den östra delen av gravfältet hittades en omarkerad grav, en så kallad flatmarksgrav vid ett av stagen till en stolpe. Graven bestod av resterna av en nedgrävd urna, sot och brända ben. Gravformen, gravskicket och keramiktypen pekar på en datering till äldre järnålder. Troligen finns många fler sådana här omarkerade begravningar spridda på gravfältet. Det innebär förstås att ännu fler människor begravts här på Vikbolandets största gravfält.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fornlämning nr: L2009:6009

RAÄ-nr Östra Stenby 149:1

Hitta hit

Hitta hit

Från Norrköping åker du väg 209 mot Östra Husby och Arkösund. Efter ca 16 km sväng vänster mot Järstad och Ö Stenby in på väg 886. Efter 1,5 km sväng höger in på väg 888 mot Gullestad och Ållonö. Följ skyltning mot: Gravfältet vid Gullestad.

Koordinater till parkering

58°37'4.5"N 16°27'31.9"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss