Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Häggestads fornlämningsområde

Runsten Häggestad

Fornlämningsområdet vid Häggestad består av flera olika fornlämningar. Här finns tre gravfält, ensamliggande stensättningar, hålvägar och en runsten. Här passerade den urgamla vägen från den Östgötska slättbygden vidare ner mot Hålaveden och Småland.

Landsvägen mot Heda skär rakt igenom det största av de tre gravfälten. I hagmarken på båda sidor om vägen finns sammanlagt 72 gravar från järnåldern. Här finns tolv högar, en kvadratisk och 26 runda stensättningar, arton domarringar och femton resta stenar. De flesta av högarna och domarringarna, liksom den kvadratiska stensättningen ligger öster om vägen. Utmed vägen och på dess östra sida finns också spridda klumpstenar som kan vara delar av skadade domarringar.

Strax norr om det stora gravfältet finns ett mindre gravfält utmed vägens västra sida. Det är mycket möjligt att det är en fortsättning på det stora gravfältet. Här finns 25 fornlämningar som består av nitton högar, fyra runda stensättningar och två resta stenar. I kanterna på flera av högarna finns också resta stenar.

Vid vägkanten på det mindre gravfältet står en runsten med runslingan vänd ut mot vägen. Här kan vi läsa att Brodd reste stenen efter sin far Saxe och sin bror Udd. Brodd var kristen och på stenen har han låtit rista in bönen ”Gud hjälpe dem”. Runstenen kan ha stått invid en gammal vägsträckning eller kanske vid ett vad eller en broövergång över Disevidån som flyter förbi knappt 300 m öster om runstenen.

Det tredje gravfältet kommer man till om man följer den lilla grusvägen ca 300 meter. Här finns 29 fornlämningar som består av en hög, femton runda och två kvadratiska stensättningar och elva resta stenar. Väster och norr om gravfältet finns ytterligare stensättningar.

Invid det stora och det västra gravfältet finns spåren efter forntida vägar. Det är hålvägar som framträder som flacka diken i terrängen. Hålvägar bildas genom att människor och djur färdas längs vägen och nöter ner den. Nordväst om det stora gravfältet finns tre parallella hålvägar där den längsta kan följas i 130 meter. De upphör vid tomtgränsen till torpet Axelineborg men fortsätter igen efter ett avbrott på 200 meter vid det västra gravfältet.

Gravfälten har varit i bruk från romersk järnålder fram till och med vikingatiden – en period på 1000 år. Runstenen är kristen och har troligen ristats på 1000-talet. Hålvägar är svåra att datera och samma sträckningar kan ha använts under mycket lång tid.

Runstenen på bilden avbildades i början av 1900-talet och publicerades så som "runinskrift Ög 133" i skriften Östergötlands runinskrifter av Erik Brate.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

"Brodd reste stenen efter sin far Saxe och sin bror Udd"

Kommun: Ödeshög

Fornlämnings nr: L2012:7919

RAÄ nr Heda 107

Hitta hit

Hitta rätt

Från Ödeshög och väg 50 åk Mjölbyvägen mot Väderstad i ca 1,3 km. Ta till vänster mot Heda. Följ vägen i ca 1,1 km fram till en avtagsväg åt vänster där det finns en fornlämningsskylt. Fornlämningar finns på båda sidor om vägen och längre in längs grusvägen.

Koordinater

58°14'52.6"N 14°41'45.4"E

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss