Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gravfältet på Skäljen

Gravfältet på Skäljen.

Gravfältet på Skäljen. Foto Anders Persson, Östergötlands museum.

På en vacker skogbeväxt udde i Vättern finns ett gravfält från äldre järnålder. Fågelvägen ligger det cirka 6,5 kilometer rakt väster om Vadstena. Från gravfältet leder en stig ner till en gammal hamn vid Vätterns strand.

Gravfältet på Skäljen innehåller 55 fornlämningar som utgörs av 35 runda stensättningar och 20 resta stenar. Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. Gravarna är från järnåldern och de är mellan 1 400 och 2 000 år gamla.

De runda stensättningarna är mellan 5 och 11 meter i diameter. På fyra av dem finns markerade mittstensättningar och två är försedda med mittsten. På nära hälften av stensättningarna kan man se kantkedjor. Den största stensättningen, som ligger mitt på gravfältet, har en kraftig kantkedja och en grop i mitten. En sådan grop kan ha bildats när en inre träkonstruktion i graven förmultnat och fallit samman. Det kan också vara spår efter plundring.

Av de tjugo resta stenarna har fem stycken fallit omkull och ytterligare sex stenar lutar kraftigt. En del av dem står i grupper. I den norra delen av gravfältet finns det två resta stenar som står intill varandra och intill dem finns ytterligare fem stenar som fallit omkull. Kanske är det en rest av en stenrad liknade de som kan ses på Lunds backe i Vallerstads socken.

Det är möjligt att det också har funnits en domarring på gravfältet. Söder om de resta stenarna i den förmodade stenraden, finns 4-5 koncentrationer med 2-3 stenar i varje. De påminner om hur underliggare till domarringarnas klumpstenar brukar se ut. Där skulle i så fall ha stått en domarring med fem eller sex stenar och en diameter på cirka 5 meter.

Fornlämning nr L2011:1988 och L2011:1987

RAÄ-nr Nässja 36:1-2

Från gravfältet leder en stig ner till en gammal hamn vid Vätterns strand. Närmast stranden bildar stigen en 15 meter lång hålväg. I vattnet utanför syns rester av en hamnanläggning. Den består av två utskjutande stenpirar byggda av 1-2,5 meter stora stenar. Kanske har hamnen hört till det torp som återfinns i närheten på en karta från 1689. I torpet bodde då skogvaktaren över Skäljen.

Utsnitt ur karta över Skäljen från 1689.

Figur. Utsnitt ur karta över Skäljen från 1689. (Lantmäteristyrelsens arkiv akt D24:37)

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Vadstena

Fornlämning nr: L2011:1317

RAÄ-nr Nässja 11:1

Hitta hit

Hitta hit

Åk väg 919 (tidigare väg 50) söderut från Vadstena. Ta av mot Örberga och följ landsvägen förbi Örberga kyrka och vidare i ca 2, 3 km. Sväng vänster mot Kättsletorp och S Järnevid. Där finns en liten blå fornlämningsskylt som pekar mot gravfältet.

Koordinater: 58°27'11.7"N 14°46'33.3"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss