Gravar och runor i Reva

Gravar

De som färdas gamla E4:an mellan Linghem och Gistad eller tar tåget mellan Linköping och Norrköping kanske lägger märke till ett vackert gravfält söder om vägen. Under de stora ekarna och kastanjeträden syns gravhögar och en runsten.

Gravfältet i Reva ligger vid en gammal storgård och oskiftad by med bevarad bygata. Det innehåller tjugo fornlämningar. Här finns nio högar, nio runda stensättningar och två treuddar. Dessutom står en runsten på gravfältet. Det var här som människorna i Reva begravde sina döda under yngre järnålder, för 1 000-1 500 år sedan. När kristendomen kom till bygden och den första kyrkan byggdes började man istället begrava de döda på kyrkogården, knappt 400 meter åt nordväst.

Högarna är 7-14 meter i diameter. På en av de större högarna ligger ett gravklot. Den största högen, som är över 2 meter hög, har en djup grop som kan vara spår efter en plundring. De runda stensättningarna är 5-7 meter i diameter. Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. En gammal stengärdesgård täcker delvis ett par av stensättningarna.

Gravfältets två treuddar är stora, med sidor på 18-20 meter. Den ena har en mittsten som kanske en gång har varit upprest. Treuddar är tresidiga stensättningar med insvängda sidor. Det är en fornlämningstyp som kan vara svår att upptäcka då de är flacka och ofta syns bara enstaka stenar. Vid undersökningar av treuddar på andra gravfält har det visat sig att där inte funnits någon grav. Det gör att vi inte riktigt vet hur vi ska tolka dem. Kanske kan det vara någon sorts rituella platser eller kanske minnesplatser efter någon som inte är begravd på gravfältet.

Runstenen som står på gravfältet hittades någon gång före mitten av 1800-talet i stenfoten till Törnevalla kyrktorn. År 1889 togs den loss därifrån och restes på sin nuvarande plats på gravfältet. Ingen vet var den stod innan någon tyckte att den blev bra som byggnadsmaterial när den nuvarande kyrkan byggdes 1816-1817. Troligen stod den någonstans i närheten.

Runstenen har en enkel ornamentik med en runslinga formad som en orm. Runslingan är välbevarad och inskriften på stenen berättar att: ”Önd reste denna sten efter Danske, fader sin, en god bonde”.

Gravsten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Linköping

Fornlämning: L2010:1113, L2010:1362

RAÄ-nr Törnevalla 205:1-2

Hitta hit

Hitta rätt

Åk väg 796 (gamla riksvägen) mellan Linghem och Gistad. Ta av mot Reva 1 (Gul skylt) strax väster om Törnevalla kyrka. Följ vägen mot Reva och efter ca 800 m finns en liten blå fornlämningsskylt som pekar mot Runsten. Gravfältet är inhägnat med en stenmur.

Koordinater

58°27'0.1"N 15°50'11.4"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss