Kapellbackens gravfält

Kapellbacken gravar

Strax utanför Malmslätt, inte långt från Malmens flygfälts start- och landningsbanor, finns ett vackert gravfält med många stora gravhögar. Här kan man vandra på våren och njuta av backsippornas violetta nyanser och fundera över vilka som begravts på platsen och hur det gick till när gravhögarna byggdes.

På en sandig backe, skapad av isälvsavlagringar, finns ett hundratal gravar. De mest imponerande är de 34 gravhögarna, men här finns också 65 runda stensättningar, en domarring och flera klumpstenar. Gravfältet har gravar från hela järnåldern och har använts för begravningar under 1500 år.

Trots den stora mängden gravar är det kanske bara en femtedel av gravfältet som har bevarats till våra dagar. Grustäkterna, som man ser spår av runt om gravfältet, har gjort att många gravar försvunnit. Några har undersökts och under 1900-talet har flera utgrävningar genomförts. De flesta av undersökningarna har varit räddningsgrävningar när grustäkter utvidgats.

Ett par mycket speciella fynd har gjorts på gravfältet. Vid grushämtning år 1848 hittades ett kärl av sammannitade järnplåtar. I kärlet fanns ett svärd med svärdsskida av järn, en böjd spjutspets samt beslag och sköldbuckla till en sköld. År 1931 gjordes ett liknande fynd i en grustagskant - ett nästan halvmeterhögt kärl av järnplåtar med ett hopvikt svärd, en böjd spjutspets, en kniv och brända ben. Båda gravarna har varit flatmarksgravar, det vill säga gravar utan någon överbyggnad, och de kan dateras till förromersk järnålder (cirka 400 före Kristus-år 0). De båda järnkärlen, som fått fungera som gravurnor, kan vara romerska och tillverkade i Italien.

Sommaren 1918 undersökte forskaren Ture J Arne fem av gravhögarna på Kapellbacken. I alla hittades brända människoben som visade att den döde bränts på bål. Bland de brända benen fanns föremål som fått följa med på gravbålet. I två av gravarna låg benen och föremålen i lerkrukor. Bland fynden fanns järnknivar, glaspärlor, broddar, nitar, söljor m m. Gravarna kunde dateras till vendeltid (ca 550-800 efter Kristus). På bilden nedan ser man en av gravgömmorna.

I en av gravarna hittades ett tjugotal runda spelbrickor av ben, fragment av en tärning, skärvor från en smält glasbägare, bronsbeslag, nitar m m. Bland de brända benen fanns inte bara människoben. Den döde hade även fått med sig ben från häst, hund, får och svin i graven. De exklusiva fynden tyder på att det var en betydelsefull person som begravts där.

KApellbacken utgrävd urna

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Serviceinformation

Kapellbacken

På våren täcker backsipporna gravar över krigare, spelare och allmoge.

Kommun: Linköping

Fornlämning nr: L2011:2156

RAÄ-nr Kärna 39:1

Hitta rätt:

Från Linköping åk Malmslättsvägen mot E4. Välj avfart mot Flygvapenmuseum. Fortsätt vägen förbi museet och följ skyltning mot Vikingstad i ca 2,5 kilometer. Sväng till höger på en liten grusväg strax innan avtagsvägen mot Frössle och följ den i cirka 100 meter. Gravfältet ligger på höger sida om vägen.

Koordinater:

58°23'39.0"N 15°29'52.9"E

Kapellbacken urna

Romersk import! En urna som fyllts med ett svärd, spjutspets, kniv och den dödes brända ben