Båtgravar i Skamby

Gravfältet sett från sydöst

Gravfältet sett från sydöst. Foto Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum.

På en låg moränrygg som sträcker sig som en långsmal udde ut i åkermarken strax intill byn Skamby finns ett ovanligt gravfält. Här har några av de döda begravts i båtar som sedan täckts av stenar. I dag syns båtgravarna som ovala stenfyllda svackor.

Gravfältet liknar inte några andra vi har här i Östergötland. Där finns ett tio gravar som troligen alla är båtgravar och dessutom finns där 13 runda stensättningar. Båtgravarna hör hemma i vendeltid (cirka 550-800 efter Kristus) och vikingatid (ca 800-1050 efter Kristus). En av Skambys båtgravar har undersökts och den är daterad till 800-talet efter Kristus.

Båtgravarna i Skamby är mellan 15 och 20 m långa. Hos samtliga finns en långsmal grop i mitten. Gropen visar hur gravens innehåll och troligen även en övertäckning av brädor eller liknande kollapsat under stensättningen och förmultnat.

De flesta av de runda stensättningarna är samlade längst ut på den norra delen av den långsmala udden. De är mellan fyra och tio meter i diameter och även om de är övertorvade kan man se stenfyllningen. På fyra av dem anas också en kantkedja av utvalda stenar. De runda stensättningarna kan vara äldre än båtgravarna men det är inte omöjligt att de är samtida.

I den sydvästra delen av gravfältet finns en stensättning med sotig jord och enstaka skärvstenar i torvytan. Den kanske inte är en grav utan istället en skärvstenshög, d v s en skräphög med sönderbrända kokstenar som vanligen hör hemma på en boplats. Det skulle också kunna vara spår efter en bålplats där man bränt de döda som sedan begravts under de runda stensättningarna.

Båtgravar hör egentligen hemma i Mälarlandskapen – även om de inte särskilt vanliga. Det finns ett par gravfält till i Östergötland där några av gravarna kan vara båtgravar. På ett gravfält vid Malm i Styrstad socken finns troligen tre båtgravar och på Norra Berga gravfält i Mjölby socken finns två stensättningar med båtformiga svackor.

I båtgravar begravdes den döda vanligen obränd liggande i en båt tillsammans med rikliga gravgåvor. Personen kan ha fått med sig vapen, smycken, hästutrustning, husgeråd, hästar och hundar och mycket annat. I många båtgravar finns också spelpjäser. I Uppland är det främst män som begravts i båtar medan det i Badelunda i Västmanland förekommer att kvinnor begravts på detta sätt. I Osebergsskeppet som hittades i en gravhög 1903, begravdes en kvinna. Det skeppet och de mycket rikliga och välbevarade gravfynden finns utställda i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

Rapport från den arkeologiska undersökningen Länk till annan webbplats.

Sommaren 2005 undersöktes en av gravarna på gravfältet. Det visade sig att graven innehöll rester efter en båt som varit 5 m lång och ca 1,7 m bred. Det har inte legat någon stor gravhög över båten och det innebär att allt organiskt material (t ex trä, textil och de flesta av de obrända benen) förmultnat. Kvar av själva båten fanns endast rostfläckar och båtnitar. I graven hittades 23 spelpjäser i bärnsten. Det fanns även en del andra fynd som delar av hästutrustning, en röd glaspärla, en brynsten samt delar av en mindre järnkniv.

 

Spelpjäserna av bärnsten

Spelpjäserna av bärnsten från den undersökta båtgraven i Skamby har varit utställda på Östergötlands museum. Foto Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Norrköping

Fornlämning nummer:

Gravfält L2012:6566, RAÄ-nr Kuddby 158:1

Boplats L2008:606, RAÄ-nr Kuddby 378

Hitta hit

Hitta hit

Från Norrköping åker du väg 209 mot Arkösund. Efter ca 10 km sväng mot Stegeborg. Vid Kuddby följ skyltning mot Stegeborg. Efter Kuddby åk ca 4 km fram till Skamby gravfält. Gravfältet ligger på höger sida om vägen strax efter Skamby by och är skyltat.

Koordinater: 58°30'50.6"N 16°31'24.1"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss