Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ulvåsa - Birgittas udde

Källaren på Birgittas udde.

Källaren på Birgittas udde. Foto: Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum.

Ute på en udde i sjön Boren finns spåren efter en medeltida borg. Två rejäla vallgravar skär av udden. Innanför vallgravarna finns ruinen efter ett stenhus. Det var här den heliga Birgitta bodde en stor del av sitt vuxna liv.

När man närmar sig borgen är det första man ser röjningsrösen bland träden på båda sidor om vägen. Det är spåren efter stenröjda åkrar som kanske brukades redan då heliga Birgitta bodde där. Huvudborgen har legat längst ut på udden, i skydd av de båda vallgravarna. Idag finns där källarvåningen till ett stenhus och stengrunder till två andra byggnader.

Över källaren reste sig en gång en byggnad som troligen var två våningar hög och byggd i sten. De två andra husen kan ha varit timrade. Delar av valvet till källarnedgången finns fortfarande kvar och i väggarna finns två nischer. På vardera sidan om dörröppningen till källaren finns stora bomhål som visade att man kunnat stänga till med en dragbom.

Första gången Ulvåsa nämns är år 1315, då den tolvåriga Birgitta trolovas med Ulf Gudmarsson. Då har Birgitta redan haft sina första uppenbarelser. Paret gifter sig året därpå och de bosätter sig på Ulvåsa som blev deras sätesgård. Där levde de sitt familjeliv som varade i 28 år. Ulf blev lagman i Närke och riksråd. Birgitta födde åtta barn och blev rådgivare åt den unga drottning Blanka. På Ulvåsa fanns både kapell och frustuga och där lär Birgitta ha utspisat fattiga och vårdat sjuka.

År 1924 karterade Axel Forssén området som då var helt övervuxet med buskar och träd. Han tömde källargrunden på rasmassor, restaurerade murarna och grävde fram två husgrunder. Han tolkade två stenhögar på vardera sidan av vallgraven som rester av fästen för en vindbrygga.

Han grävde också några provgropar i ruinen. Källarens kalkstensgolv fanns bara bevarat som några få flisor hörnen. Två sandstensplattor i golvet i ruinens källare kan ha varit fundament för pelare som burit upp ett valv. Det finns spår efter en brand i murverket och Forssén upptäckte ett tunt brandlager i golvnivå. Fynden från undersökningen var få; lite keramik, slagg, spik en halv hästsko, ett litet spänne och tegel.

Sommaren 2016 grävde Martin Rundqvist och en grupp studenter från Umeå universitet sju små schakt på Birgittas udde. Man kunde då se att byggnaderna hade två byggnadsfaser. Där fanns inga fyndrika kulturlager men bland de få fynden fanns ett silvermynt, en nyckel av järn och två skärvor av exklusivt venetianskt dryckesglas. Både glasskärvorna och myntet kan dateras till 1250-1300 efter Kristus.

Några överraskande fynd var bitar av slagen kvarts och kvartsit som visar att man under stenåldern vistats på udden. Troligen kan stenålderslämningarna dateras till mellan- eller senmesolitikum (7500-4000 före Kristus).

Längs vägen från parkeringen till Birgittas udde passerar man flera spännande platser. Här finns skyltar som berättar intressanta historier. En liten bit från parkeringen finns oregelbundna gropar på båda sidor om vägen. Här togs lera till tegel. Intill fanns ett tegelbruk på 1800-talet och längre fram längs vägen låg Tegelslagartorpet där det finns rester av tegelugnar. Längs vägens östra sida syns rester av en smal järnvägsbank. Den järnvägen användes för att transportera tegel från tegelbruket till en brygga längre ut på udden.

Vägen passerar också en plats där man bröt kalksten och brände kalk. En annan plats sägs ha varit en galgbacke och invid en vägkorsning finns inhägnade ytor som kan ha fungerat som mjölkfållor på den tiden då korna gick på skogsbete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Motala

Fornlämning nr: L2012:6100

RAÄ-nr Ekebyborna 29:1

Stenålderslämningarna på udden. Fornlämning nr: L2008:6778, RAÄ-nr Ekebyborna

Hitta hit

Hitta hit

Från Linköping

Åk väg 1050 mellan Ljungsbro och Motala. Sväng norrut mot Österstad. I Österstad följ skyltning mot Ekebyborna och därifrån vidare mot Motala. Cirka 1,5 kilometer från Ekebyborna kyrka är det skyltat mot Ulvåsa och Birgittas udde.

Från Motala

Åk mot Fornåsa (väg 1050). Vid Asks kyrka ta till vänster mot Ekebyborna. Efter cirka 1,8 kilometer är det skyltat mot Ulvåsa och Birgittas udde.

Från parkeringen är det cirka 2,6 kilometer att gå längs en grusväg ut till Birgittas udde.

Koordinater till parkeringen

58°32'39.3"N 15°8'39.2"E

Koordinater till Birgittas udde

58°33'51.7"N 15°8'5.5"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss