Hannäs kyrkoruin

Hannäs kyrkoruin

På Kyrkudden i den västligaste delen av sjön Vindomen står ruinen efter en medeltida kyrka omgiven av en kyrkogård med spridda gravvårdar. När Hannäs nya kyrka byggdes på 1880-talet övergavs den medeltida kyrkan på näset vid Hägerstad.

Den äldsta kända kyrkan i Hannäs var byggd av trä någon gång under 1100- eller 1200-talen. På 1400-talet ersattes träkyrkan av en stenkyrka byggd av gråsten, med tegel kring fönster och dörrar, samt en vacker tegelornering på västra gaveln. Innertaket var välvt och försett med många målningar.

När den gamla stenkyrkan behövde repareras i slutet av 1700-talet föreslogs att man istället skulle bygga en ny, större kyrka. Först 1865 fattades beslut om bygget av den nya kyrkan och tjugo år senare stod den klar. Sista gudstjänsten i den gamla kyrkan hölls på domsöndagen 1885. Därpå revs den delvis.

Ruinen består av drygt metertjocka murar av gråsten. Bilder från 1800-talet visar att kyrkan bestod av långhus, kor och sakristia. På sydsidan fanns ett litet vapenhus av trä. Kyrkan saknade torn och kyrkklockorna hängde i en klockstapel ute på kyrkogården.

När ruinen restaurerades på 1950-talet fann man spår av träkyrkan. Då gjordes också en arkeologisk undersökning och bland annat hittades fler än 100 mynt, de äldsta från 1200-talet.

År 2011 försökte Åtvidabergs församling sälja ruinen. Den kom dock att stanna kvar inom Svenska kyrkan då Linköpings stift köpte den. Sommartid används den bland annat för dop och friluftsgudstjänster.

Än idag ringer man till gudstjänst med en av klockorna som tidigare hängde i klockstapeln på den gamla kyrkogården. Det är den största av klockorna, som stöptes år 1578 och blev omgjuten 1754. Lillklockan, gjuten 1716, används inte utan förvaras i tornkammaren i den nya kyrkan.

I den nya kyrkan i Hannäs finns flera andra föremål från den gamla kyrkan. En medeltida dopfunt av gotländsk kalksten från mitten eller senare delen av 1200-talet har fått flytta med till den nya kyrkan. Troligtvis stod den redan i den första träkyrkan. Det finns också en del medeltida träskulpturer såsom ett triumfkrucifix, ett par helgonfigur (kanske S:t Olof och S:ta Barbara) och en madonna med Jesusbarnet. I den nya kyrkan förvaras också en järnbeslagen dörr som troligen suttit i båda de tidigare kyrkorna.

Järnbeslagen dörr från den gamla kyrkan.

Foto. Järnbeslagen dörr från den gamla kyrkan. Foto Östergötlands museum.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Kommun: Åtvidaberg

Fornlämning nr: L2012:7825

RAÄ-nr Hannäs 6:1

Hitta rätt

Åk väg 35 söderut från Åtvidaberg. Ta av mot Valdemarsvik/Falerum. Åk genom Falerum och ta därefter vägen mot Valdemarsvik/Västertryserum. När vägen delar sig efter ca 1,7 km fortsätt mot Västertryserum/Hannäs. I Hannäs ta av åt höger mot Ukna. Efter ca 140 m kommer man till en vägkorsning där en liten blå fornlämningsskylt visar vägen till kyrkoruinen.

Koordinater: 58°8'32.2"N 16°19'36.4"E