Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ryckelsby – ett äldre järnålderslandskap

När man åker vägen förbi Ekeby kyrka och västerut färdas man genom de senare århundradenas jordbrukslandskap med åkermark och bebyggelse utmed vägen längs Lillån och Svartån. Det man inte kan se från vägen är hur hagmarkerna norr om åkrarna fullständigt myllrar av lämningar från äldre järnålder.

I hagmarkerna vid Ryckelsby finns ett mycket omfattande och välbevarat område med lämningar från romersk järnålder och folkvandringstid (cirka år 0 – 550 efter Kristus). Stensträngssystemet vid Ryckelsby består av sammanlagt nära 6,5 kilometer med stensträngar. I norra delen av området bildar stensträngarna fållor och fägator. Den längsta fägatan kan följas på en 500 meter lång sträcka och fortsätter norrut som en hålväg.

Stensträngar är utrasade hägnadsmurar. De kan ses som långa stenrader i den äldre järnålderns odlingslandskap, där åker- och slåttermark skulle skyddas från de betande djuren. På några ställen bildar de fägator med stensträngar på ömse sidor om en smal väg eller stig. Det är på de vägarna gårdens djur vallades ut till sina betesmarker.

Bland stensträngarna i Ryckelsby finns också boplatser - den äldre järnålderns gårdar. Exakt var de legat kan vara svårt att se men utifrån terrängen och hur stensträngarna är utformade kan vi få vissa ledtrådar. En sådan ledtråd kan vara en någorlunda plan, inhägnad yta som en eller flera fägator utgår ifrån. En annan tydlig ledtråd finns öster om landsvägen i form av en skärvstenshög. En skärvstenshög är en skräphög med sönderbrända kokstenar, kol, sot och annat hushållsavfall som vanligen hör hemma på en boplats.

I Ryckelsby kan man ströva runt i hagmarken och upptäcka den ena fornlämningen efter den andra. Man kan gå på de vägar där människor gick med sina djur för kanske 2000 år sedan. Man kan besöka deras gravar och fundera över var de hade sina gårdar. Men något hände för ca 1500 år sedan. Då överges stensträngslandskapet. Boplatserna lämnas öde och man slutar underhålla stenmurarna som efter hand förfaller till de stensträngar vi kan se idag. Det finns många olika teorier om varför det sker. Kanske var det krig, kanske någon farsot eller kanske man ändrade sina brukningsmetoder och därför flyttade på sig.

Vid Kvennersberg i den södra delen av stensträngsområdet på landsvägens östra sida hittade arkeologerna en flatmarksgrav när torpet skulle få en avloppsanläggning. En flatmarksgrav är en grav utan synlig markering ovan mark. Graven innehöll brända ben från två olika personer. Båda var vuxna när de dog men det gick inte se om det var män eller kvinnor. I graven fanns också en mycket dåligt bevarad skära.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boxholm

Fornlämningsnummer

På båda sidor om vägen

Hägnadssystem L2012:5621, RAÄ-nr Ekeby 213:1

Öster om vägen

Gravfält L2012:4607, RAÄ-nr Ekeby 168:1

Stensättningar L2012:5836, L2012:5337, RAÄ-nr Ekeby 224:1-2

Stensättningar L2012:4621, L2012:3984, L2012:3985, L2012:5703, RAÄ-nr Ekeby 165:1-2

Stensättningar L2012:4008, L2012:4009, RAÄ-nr Ekeby 166:1-2

Stensättningar L2012:5195, L2012:5702, RAÄ-nr Ekeby 164:1-2

Stensättning L2012:4606, RAÄ-nr Ekeby 167:1

Stensättning L2012:5852, RAÄ-nr Ekeby 225:1

Stensättning L2012:5649, RAÄ-nr Ekeby 162:1

Stensättning L2012:5650, RAÄ-nr Ekeby 163:1

Flatmarksgrav L2008:7561, RAÄ-nr Ekeby 362

Skärvstenshög L2012:5325, RAÄ-nr Ekeby 302:1

Väster om vägen

Gravfält L2012:5051, RAÄ-nr Ekeby 159:1

Stensättningar L2012:4553, L2012:4604, L2012:4605, L2012:3986, RAÄ-nr Ekeby 158:1-4

Stensättningar L2012:4369, L2012:3762, L2012:4370, RAÄ-nr Ekeby 189:1-3

Stensättning L2012:4314, RAÄ-nr Ekeby 188:1

Husgrund, historisk tid L2012:5118, RAÄ-nr Ekeby 160:1

Husgrund, historisk tid L2012:3847, RAÄ-nr Ekeby 126:1
Färdväg (hålväg) L2012:5758, RAÄ-nr Ekeby 264:1

Hitta hit

Hitta hit

Åk väg 32 från Mjölby mot Boxholm. Sväng mot Väderstad/Ekeby kyrka. Sväng höger i Ryckelsby. Åk över ån och välj vägen mot Hogstad direkt efter ån. Efter cirka 500 m finns möjlighet att parkera. Fornlämningsområdet finns på båda sidor om vägen.

Koordinater

58°15'42.0"N 15°0'5.6"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss