Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ekeby Horn – den övergivna byn

På en udde i sjön Åsunden finns lämningar efter en övergiven medeltida by intill ett gravfält från yngre järnålder. Ingen vet vad byn hade för namn. När de första kartorna ritades över udden var både byn och namnet borta och området användes som betesmark.

Den övergivna byn ligger i en ekhage och där finns spår efter 26 olika byggnader. De syns som övertorvade stengrunder och i flera ser man fundament för eldstäder. Husgrunderna är samlade i två grupper på varsin sida om en liten våtmark. Över våtmarken går en stenlagd väg som binder samman de båda grupperna. Kanske var det två olika gårdar.

Husen som en gång stod på stengrunderna har varit knuttimrade eller byggda i skiftesverk. De som har eldstäder kan ha varit bostäder, kokhus, brygghus eller kanske smedjor. I stall, ladugårdar, magasin och andra uthus har det inte behövts någon eldstad. Det har inte gjorts några arkeologiska undersökningar i byn därför vet vi inte om alla husen använts samtidigt eller om de är från olika tider.

Varför övergavs då byn? Kanske ödelades den i samband med alla de återkommande pestepidemier som drabbade landet från digerdöden år 1350 och under de följande århundradena. Kanske flyttade man bara byn till en bättre plats.

Gravfältet intill den övergivna byn består av 34 gravhögar. Högarna är mellan 2,5 och 9 meter i diameter och 0,3- 1 meter höga. På tre av högarna kan man se en drygt meterbred kantränna och i sex högar finns en grop i mitten. Gravarna på gravfältet kan dateras till yngre järnålder. Därmed är de äldre än husgrunderna i den övergivna byn. Men kanske har byn legat på samma plats redan under vikingatiden. Kanske finns där rester av vikingatida långhus under de medeltida husgrunderna.

Kartskiss ur inventeringsboken.

Utsnitt ur karta från 1698. Lantmäterimyndighetens arkiv, Akt 05-hor-323.

På en karta över Ekeby från år 1698 ser man Horns gamla kyrka vid Klockareviken, ca 700 meter nordväst om den övergivna byn.

Kvar på platsen finns en stengrund med spår av murbruk. Sannolikt är det grunden efter den gamla kyrkans sakristia. Kyrkan har varit byggd av trä, medan sakristian var murad av gråsten. Troligen såg den ut som kyrkan i Tidersrum.

Runt kyrkan har det funnit en kyrkogård vars gräns sammanfaller med gammal odlingsgräns som fortfarande kan ses. Marken har använts som betesmark sedan den nya kyrkan byggdes i Horn år 1754. I den nya kyrkan finns återanvänt timmer i takstolarna. Timret har daterats till 1300-talet och kommer sannolikt från den gamla kyrkan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kinda

Ekeby horn - Fornlämning nr: L2012:7340, L2012:8095

RAÄ-nr Horn 33:1-2

Horns gamla kyrka: L2012:8092, L2012:8036,

RAÄ-nr Horn 32:1 och 32:4

Hitta hit

Hitta hit

Åk väg 23/34 söderut från Kisa. Ta av in på väg 135 mot Gamleby. Sväng mot Ekeby och Hornsberg ca 2,5 km efter samhället Horn. Följ vägen mot Ekeby i drygt 2 km och sväng därefter till höger mot fornlämningsområdet.

Koordinater

57°55'57.0"N 15°52'13.8"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss