Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gravfältet i Gumhem

skeppsättning Gumhem

Gravfältet i Gumhem är ett av de vackraste i Östergötland där det ligger på Jätteudden vid sjön Åsunden. Det domineras av en märklig grav – en av de största skeppssättningarna som finns bevarade i länet.

Den stora skeppssättningen ligger på ryggen av en höjd och består av 24 resta stenar. Den är femton meter lång och på mitten är den fem meter bred. Stävstenen i skeppets västra ände är hela två meter hög.

På gravfältet runt den stora skeppssättningen finns 24 synliga gravar. Gravformerna varierar. Här finns åtta högar, femton stensättningar och en domarring. Gravarna är från yngre järnålder och de är mellan 1 000 och 1 600 år gamla.

Högarna är fem till tolv meter i diameter och den högsta är 1,5 meter hög. En av högarna har en meterbred kantränna och alla har en grop i mitten. Mittgropar kan vara spår efter en inre konstruktion som kollapsat.

Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. Här i Gumhem finns elva runda, en närmast rektangulär och tre skeppsformiga stensättningar. Skeppsformade stensättningar är ganska ovanliga och här har två av de tre gravarna stävstenar som sticker upp i skeppens ändar.

Domarringen ligger ute i åkermarken, en liten bit norr om resten av gravfältet. Den är tolv meter i diameter och består av nio klumpformiga, meterhöga stenar. När man ser formen på gravfältet kan man ana att det sträckt sig fram till domarringen men att odling på platsen har gjort att en del av gravfältet försvunnit med åren. En tydlig indikation på att det funnits fler gravar är att man hittat en spjutspets och några pärlor i åkern mellan domarringen och skeppssättningen.

Järnåldersgravfält är ovanliga i den här delen av Östergötland men de finns på spridda platser längs Stångåns vattenleder. Gravfälten har varit begravningsplatser för människorna i närbelägna gårdar eller byar. Den by eller gård det handlar om här är säkert Gumhem. Ortnamn som slutar på -hem är bland de allra äldsta namnen och går tillbaka till äldre järnålder.

Namnet Gumhem går ursprungligen tillbaka på Gudheimum och syfta på platsen som ligger vid en liten göl som en gång hette Gudheima men vars namn idag förändrats till Gojöm. Alltså är Gumhem gården intill gölen som är gudarnas hem och har ingenting med gamla gummor att göra. Vilka gudar det handlar om vet vi inte – kanske offrade man till Nertus eller Ull i gölen.

Gravfältet med skeppssättningen och domarringen finns med på flera historiska kartor. Redan på en arealavmätning från 1694 har skeppssättningen uppmärksammats.

På storskifteskartan från år 1810 har man ritat in skeppssättningen och noterat ”Ättehög med Stora Stenar omsatt”. På kartan som ritades i samband med Laga skiftet 1869 syns delar av gravfältet, med skeppssättningen och domarringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Gravfältet är ett av Östergötlands vackraste.

Kommun: Kinda

Fornlämning nr: L2012:8168

RAÄ-nr Horn 15:1

Hitta hit

Hitta rätt

Åk väg 135 mellan Horn och Gamleby. Vid Hycklinge kör norrut mot Björkfors. Åk ca 2 km och ta sedan av mot Ryda. Efter ca 4-5 km finns det skylt mot Gumhem.

Parkeringsplats finns i anslutning till gården. Det går även att ta sig till Gumhem från vattnet via Åsunden då det finns både brygga och grunda stränder att tillgå.

Koordinater

57°57'40.5"N 15°50'57.8"E

Gumhem 1694

Den äldsta kartan från Gumhem,1694

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss