Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Krokeks kloster – franciskanernas skogskonvent

Krokek med ruinen av Kung Fredriks kyrka.

Krokek med ruinen av Kung Fredriks kyrka. Foto: Marie Ohlsén, Östergötlands museum.

Alldeles intill Krokbäcken, invid länsgränsen mot Sörmland låg en gång ett kloster. Det låg vid den gamla färdvägen från Uppland och Sörmland ner mot Östergötland och Småland. Här, förbi klostret, passerade kungarna på sina eriksgator.

Krokeks franciskankonvent etablerades troligen på 1430-talet. Klosterkyrkan var byggd av tegel med grundmurar av natursten. Kyrkan var lika stor som en kyrka i ett stadskonvent och intill fanns konventets övriga byggnader. Det måste ha varit en imponerande syn som mötte resenärerna när de passerat genom de vilda och farliga Kolmårdsskogarna och kom fram till ett öppet landskap med en kyrka som måste ha upplevts som jättelik.

Placeringen i kanten av Kolmården är väl vald för en tiggarmunksorden som franciskanernas. Läget vid den gamla vägen var en plats där många passerade. Här erbjöd franciskanerna de resande övernattning, ett mål mat och kanske lite omvårdnad av sår, sjukdomar och skador. Naturligtvis ingick även själavård. Efter reformationen 1527 började man stänga klostren runt om i landet och deras tillgångar drogs in till kronan. Krokeks kloster stängs 1544.

Idag finns knappt några synliga lämningar kvar av den imponerande anläggningen. På platsen ser man istället Kung Fredriks kyrkoruin som omges av en ödekyrkogård och en kyrkogårdsmur. Kung Fredriks kyrka byggdes 1747 och förstördes i en brand 1889. Kyrkan har byggts bredvid de grundmurar efter klosterkyrkan som finns kvar under marken.

Vid arkeologiska undersökningar har man hittat välbevarade lämningar efter konventets byggnader. I hagen bakom kyrkogårdsmuren finns grunder till två stenhus som hört till konventet. En del av kyrkogårdsmuren ut mot landsvägen är byggd på klosterkyrkans norra vägg. Ett par små provgropar inne på kyrkogården har visat att klosterkyrkans tegelmurar finns kvar där under marken och är bevarade till ungefär en meters höjd. I groparna fick arkeologerna se både en del av en spiraltrappa i tegel och ett tegelgolv lagt i ett elegant fiskbensmönster.

Tegelgolv lagt i fiskbensmönster.

Tegelgolv lagt i fiskbensmönster. Foto: Marie Ohlsén, Östergötlands museum.

Gränssten

Gränssten. Foto: Marie Ohlsén, Östergötlands museum

Där landsvägen passerar över Krokbäcken står två stenar som landshövdingen i Östergötland, Axel Stålarm, lät resa på platsen år 1684. På båda stenarna finns landskapsvapen i högrelief och därunder en text.

"ÖSTERGÖTLAND TAGER SIN BEGYNNELSE WID DENNA BECK OCH ÄR DENNA STEEN ANNO 1684 OPRÄTTAT AF TÅWARANDE LANDzÖFDINGEN AXEL STÅHLARM"

Krokek 29:1-2, L2012:6143, L2012:6671

Boktips

Ohlsén, Marie. Krokeks kloster. Franciskanernas skogskonvent. 2011

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Norrköping

Fornlämning: L2012:7013, L2012:6451, L2012:6482, L2012:6427, L2012:6450

RAÄ Krokek 28:1-5

Boktips

Ohlsén, Marie. Krokeks kloster. Franciskanernas skogskonvent. 2011

Hitta hit

Hitta hit

Åk E4:an norrut från Norrköping. Välj E4-avfarten Trafikplats Strömsfors. Ta till vänster in på Nyköpingsvägen, skyltat mot Stavsjö. Efter cirka 2 km ta till höger och följ skyltning mot Krokeks ödekyrka.

Koordinater

58°42'25.4"N 16°22'41.0"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss