Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ledbergs kulle

Ledbergs kulle

På en markant höjdrygg mellan Lillån och Svartån ligger Ledbergs by. I utkanten av byn finns Ledbergs kulle, en imponerande storhög som är synlig vida omkring. Det är den största högen i Östergötland.

Under förhistorisk tid var Ledberg troligen en viktig knutpunkt där farlederna på åarna mötte vadställen och viktiga landvägar. Det strategiskt belägna Ledberg har av flera forskare pekats ut som ett av de storgods som uppstår under yngre järnålder. Här kan en lokal storman haft sitt säte med inflytande över produktion och handel.

Platsens betydelse framgår också av den stora gravhögen. Med en diameter på drygt 40 meter och dryga 6 meters höjd är Ledbergs kulle den största i Östergötland. Den är inte utgrävd men 1982 grävdes två gropar i kanten av högen för att kontrollera en tidigare nedlagd telekabel. Kolprover från undersökningen har daterats till 780-990 efter Kristus.

Ledbergshögen omtalas redan i samband med de rannsakningar efter antikviteter som skedde under andra hälften av 1600-talet. Pastorn i Björkeberg och Ledberg meddelade år 1667 att det ska finnas en guldvagn inne i högen och att en kung ska vara begraven där. Han påstår också att hela Östergötland kört jord till högen när den skulle byggas.

Omkring år 1900 hittades en fingerring av guld i åkern på sydsidan av högen. På ringen sitter en rund guldplatta som är en avbildning av ett merovingiskt mynt. Ringen är daterad till 600-talet. Ringen antyder att den burits av en mäktig person med ett långväga kontaktnät.

Om Ledbergs kyrka hos Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Fornlämning nr L2011:4166, RAÄ-nr Ledberg 6:1.

Inne på Ledbergs kyrkogård står en nära tre meter hög runsten. Den en av landets mest kända runstenar, på grund av sin fantasieggande ornamentering. Det finns ristningar på tre av stenens sidor. På norra sidan finns en runslinga och två män med ett fyrfotadjur mellan sig. På den södra sidan finns också en runslinga som här har sällskap av två män, två fyrfotadjur och ett skepp. På den östra sidan är ett kors (eller möjligen en torshammare) inristat medan den västra sidan saknar ristningar. Motivet tros åtminstone delvis vara hämtat från myten om Ragnarök och visar bland annat Fenrisulven.

Vi vet inte var Ledbergsstenen stod från början. Den satt i väggen till den medeltida kyrkans sakristia när den dokumenterades första gången på 1600-talet. När den gamla kyrkan revs år 1847 togs stenen ut. Man upptäckte då att den var ristad på tre sidor. Den lades år 1850 in i den nya kyrkogårdsmuren. Efter några år togs den ut ur muren och placerades på den plats där den står idag, i ett hörn av kyrkogården.

På stenen kan man läsa: ”Bisse satte denna sten efter Torgöt _, sin fader; de båda (Bisse)

och Gunna (satte stenen). Tistel, mistel, kistel”. De avslutande orden är en magisk formel med tre trollord: þistil, mistil, kistil. De två första orden betyder tistel och mistel, betydelsen av det tredje ordet är osäker, men kan betyda kvist. Samma trollformel har man hittat på flera andra runstenar i Norden.

Ledbergsstenen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Linköping

Fornlämning nr: L2011:3485

RAÄ-nr Ledberg 5:1

Hitta hit

Hitta hit

Åk Bergsvägen (väg 1136) från Linköping i riktning mot Vreta kloster. Ta av mot Ledberg och följ skyltning. Gravkullen ligger till höger om vägen strax före Ledbergs kyrka.

Koordinater

58°26'27.5"N 15°26'54.0"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss