Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tillgängliga naturreservat

Ingress

Fagertärn

Fagertärn är kanske länets mest välbesökta naturreservat. Varje år kommer tusentals turister och länsbor till Fagertärn för att njuta av de röda näckrosorna, som är så välkända att de knappast behöver någon närmare presentation. Vid Fagertärn finns bland annat en hårdgjord stig med ledstråk längs vattnets östra sida. Längs ledstråket finns fyra rastplatser med tillgängliga rastbord samt flera sittbänkar längs stigen. Vid parkeringen (med HKP) finns ett rymligt torrdass.

Fagertärn

Garphyttans nationalpark

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen. Här finns frodiga blomsterängar omgivna av en tät naturskog. Uppe på Svensbodaberget har man en magnifik utsikt över Närkeslätten. Från parkeringen leder en hårdgjord stig fram till de öppna ängarna. Här finns flera rastplatser med tillgängliga rastbord. Vid parkeringen (med HKP) finns ett rymligt torrdass och en tillgänglig grillplats.

Garphyttans nationalpark (sverigesnationalparker.se) Länk till annan webbplats.

Herrfallsäng

Vill du uppleva blomsterprakt och fågelsång eller en lättgången, stilla promenad genom öppna marker? Då är Herrfallsäng naturreservatet för dig! Här har kalkrika marken tillsammans med århundraden av slåtter och bete skapat ett en mycket artrik ängsmiljö, med hela 300 olika kärlväxter. Men i reservatet finns också lövlundar, kallkällor och ett rikt kärr med många orkidéer. I anslutning till parkeringen finns en taktil karta över delar av reservatet. Från den taktila kartan/parkeringen sträcker sig ett ledstråk fram till Lundblomstorpet, en raststuga som står öppen för allmänheten. Flera tillgängliga rastbord finns samt ljudguide om reservatet på en vevbar mp3-spelare. Stigarna genom den platta ängsmarken är lätt att gå även om stigarna inte är hårdgjorda utan mestadels gräsbevuxna. Utmed stigen finns små uppvikbara informationsskyltar, varav några anpassade för barn.

Herrfallsäng

Knuthöjdmossen

Knuthöjdsmossen ligger bara ett stenkast från stålverket i centrala Hällefors. Den lugna mossen är översållad av hundratals små gölar och hyser ett rikt fågelliv. Från parkeringen löper en spångad stig ut på mossen, varav de första 400 metrarna är extra bred. Längst ut på den breda stigen finns en plattform med 3 sittbänkar. Härifrån fortsätter sedan en smal spångad stig . En ljudguide finns i området (nås via telefon). Vid parkeringen (med HKP) finns ett rymligt torrdass och ett tillgängligt rastbord.

Mer information om Knuthöjdsmossen

Kvismaren

Kvismaren är en av Mellansveriges viktigaste häckningsplatser för våtmarksfåglar. Om våren och hösten kommer tusentals gäss och tranor till Kvismarens strandängar och öppna vatten för att rasta under flytten.
Här kan du också se många andra fåglar så ta gärna med en kikare. En spännande upplevelse är att besöka Öby kulle en solvarm aprildag. Då vaknar snok och huggorm från sin vinterdvala och kryper fram bland stenarna. Ett av fågeltornen vid Kvismaren och ett vindskydd i området har hög tillgänglighet, likaså flera rastbord och ett av dassen.

Kvismaren

Trystorps ekäng

I Trystorps ekäng finns stora gamla ekar och en frodig ädellövskog. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. Ängarna har slagits för att ge hö, och på flera håll i reservatet har det funnits små åkertegar. Genom ekängen löper en cirka 400 meter lång hårdgjord stig. Stigen är kuperad och börjar med en liten backe. Du som åker rullstol kan behöva lite hjälp de första 50 metrarna. Utefter stigen finns 3 rastbord anpassade för rullstol. Vid parkeringen finns ett tillgängligt rastbord samt en rymlig toalett.

Trystorps ekäng

Tivedens nationalpark

Det starkt kuperade och vilda skogslandskapet, de vackra skogssjöarna, jätteblocken vid Stenkällan, utsikten från Trollkyrkobergen samt badstranden vid Vitsand gör Tivedens nationalpark till en av landets mest sevärda nationalparker. Högst tillgänglighet finns vid nationalparkens entréer samt rastplats Metesjön. Nationalparkens dramatiska topografi gör att många stigrundor är krävande, men några rundor är lite mer lätta att gå, som den grönmarkerade Mellannäsrundan. Vid Huvudentrén och Entré Vitsand finns tillgängliga ramper som tar dig närmare sjön Stora Trehörningen.

Tivedens nationalpark (sverigesnationalparker.se) Länk till annan webbplats.

Fler lättillgängliga naturreservat

Flera av länets naturreservat kan vara lätta att besöka även utan särskilda anpassningar. Det kan vara platser med naturligt plan terräng och jämna stigar, tillgängliga rastplatser och liknande.

Järleån

Latorpsängarna

Nittälven (entré Kolbron)

Segersjö

Skagershultsmossen

Skärmarbodabergen

Sveafallen

Tysslingen

Älvhytteängen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss