Herrgårds- och slottsmiljöer

I Örebro län finns många herrgårds- och slottsmiljöer som är byggnadsminnen. Ett antal av dessa miljöer är tillgängliga för besök och värda en utflykt.


Bo kyrka och herrgårdslandskap

Bo har en lång historia som huvudgård i det stora herrgårdslandskapet kring sjön Aver. Bo kyrka, byggd 1733 - 1735 är länets bäst bevarade karolinska kyrkobyggnad. Huvudbyggnaden, inspirerad av medeltida stil, stod klar 1882. Bo-området är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Bo kyrka och herrgårdslandskap ligger i Hallsbergs kommun.

Bo kyrka och herrgårdslandskap

Karlslund

Karlslunds huvudbyggnad byggdes 1804 - 1807 och är en del av ett område med byggnader och spår från verksamheter kopplade till vattenkraften. Här finns en kraftstation från 1897 och en kvarn från 1889. Karlslunds herrgårdsmiljö är ett kommunalt kulturreservat och ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Karlslund ligger i Örebro kommun.

Karlslund

Kägleholms slottsruin

På en ö i sjön Väringen ligger ruinerna efter Kägleholms slott. Här fanns redan på medeltiden ett frälsegods. 1674 ärvde Magnus Gabriel de la Gardie goset och förändrade det till ett storslaget slott. Slottet brann 1712 och det återuppfördes aldrig. På platsen finns idag ruinerna samt delar av en flygelbyggnad. Kägleholms slottsruin är en fornlämning och ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Kägleholm ligger i Örebro kommun.

Kägleholms slottsruin

Stjärnsunds slott

Stjärnsunds slotts historia går tillbaka till 1630-talet. Johan Oxenstierna byggde det första slottet. Det nuvarande slottet stod klart 1808 och endast en del av källaren är kvar från den äldre huvudbyggnaden. 1823 - 1860 ägde den Bernadotteska familjen Stjärnsund, från 1851 "sångarprinsen" Gustaf. Han satte en stark prägel på bland annat inredningen av slottet. Stjärnsunds slott är byggnadsminne och utgör tillsammans med Edö säteri ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Stjärnsund ligger i Askersunds kommun.

Stjärnsunds slott

Örebro slott

Örebro slott byggdes som en befästning under 1200-talets senare del. Befästningen kallades Örebro hus. Mellan 1573 – 1627 pågick byggnadsarbeten som blev en byggnad med fyra trevåningslängor med en borggård och fyra rundtorn. Från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet stod slottet och förföll. 1897 – 1901 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Thor Torén i samarbete med Adolf Kjellström. Murarnas natursten togs fram och taken täcktes av skiffer från Grythyttan. Byggnaden fick en prägel av vasarenässans och nationalromantik. Örebro slott är ett statligt byggnadsminne och ligger i den del av centrala Örebro som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Örebro slott ligger i Örebro kommun.

Örebro slott

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss