Adolfs Kjellströms Örebro

Flertalet byggnader i centrala Örebro har påverkats av Adolf Kjellström, som kyrkor och skolbyggnader liksom slottet.

Adolf Kjellström (1834 – 1932) var förutom arkitekt även lektor i byggnadskonst vid Tekniska elementarskolan i Örebro. Han utförde en rad restaureringsarbeten, de flesta tillsammans med etsaren och arkitekten Axel Herman Hägg. Kjellströms utvecklingsarbete för användning av natursten i byggnader fick stor betydelse för den svenska arkitekturens utveckling under 1800-talets senare del. Kjellströms intresse för natursten och engelsk gotik väcktes i samband med studieresor till England. Resorna gjorde han inför restaureringen av Nikolaikyrkan i Örebro. Kjellström var influerad av John Ruskin och William Morris som förespråkade användandet av äkta material som natursten. Genom sin egen stenhuggarverkstad byggde Kjellström upp en unik kunskap i Sverige kring natursten, framförallt sten och tegel i förening.

Adolf Kjellströms villa

Villan på Nygatan 51 byggde Adolf Kjellström som sin egen bostad. Gatufasaden har rusticerad kalksten från Yxhult och gårdsfasad i tegel. Taket har mönsterlagt skiffer i tre kulörer från Glava i Värmland, Grythyttan i Västmanland och ett skifferbrott i Bohuslän. Villan är byggnadsminne. Adolf Kjellströms villa ligger på Nygatan 51.

Adolf Kjellströms villa

Nikolai kyrka

Nikolai kyrka var från början Örebro stads huvudkyrka. Kyrkan började byggas under 1200-talets andra hälft och stod färdig vid mitten av 1300-talet. Kyrkan är byggd i kalksten och består av ett treskeppigt långhus med tvärskepp. Under 1400-talet byggdes tornet och ett sidokapell. Kyrkans nuvarande utseende fick den mellan åren 1860 – 1900. Den restaurerades i nygotisk stil under ledning av Adolf Kjellström. Nikolai kyrka skyddas enligt kulturmiljölagen. Nikolai kyrka ligger vid Stortorget på Drottninggatan 16.

Nikolai kyrka

Nikolai församlingshem

Församlingshemmet är en av Örebros äldsta byggnader, delar kan vara från medeltiden. Det nuvarande utseendet fick byggnaden 1874 – 1880 efter ritningar av Adolf Kjellström. Fasaderna kläddes med kalkstensplattor och taket täcktes med grågröna och röda skifferplattor i ett randigt mönster. Byggnaden har varit både skola och teater och är sedan 1960-talet församlingshem. Församlingshemmet är byggnadsminne. Nikolai församlingshem ligger vid Nikolai kyrka på Vasagatan 14.

Nikolai församlingshem

Olaus Petri kyrka

Olaus Petri kyrka byggdes 1908 – 1912. Byggnadens stil är till det yttre nygotik, och till det inre unggotik. Båda stilar är inspirerade av medeltiden. När Adolf Kjellström gjorde en studieresa till England 1868 mötte han Axel Herman Hägg och de kom båda att samarbeta kring kyrkoarkitektur. Olaus Petri kyrka är resultatet av ett sådant samarbete. Olaus Petri kyrka skyddas enligt kulturmiljölagen. Olaus Petri kyrka ligger på Storgatan 40.

Olaus Petri Kyrka

Pumpen på Våghustorget

Pumphuset byggdes 1872 efter ritningar av Adolf Kjellström. Stilen är engelsk nygotik. Byggnaden har en sockel av granit och fasader av kalksten från Närke. Pumphuset markerar en naturlig vattenkälla som försett många Örebroare med vatten. Torget har kallats Pumpkälltorget eftersom det fanns en källa med pump på platsen. Pumpen användes fram till 1888. Pumpen på Våghustorget är byggnadsminne.

Pumpen på Våghustorget

Rudbecksskolan

Den tekniska elementarskolans lokaler i det nybyggda rådhuset i Örebro stod klara 1861. 1896 bestämdes att bygga en ny byggnad för skolan. Arkitekten var Ludvig Peterson och byggnaden stod klar 1901. Skolan invigdes av kund Oscar II. Även om Adolf Kjellström inte var skolbyggnadens arkitekt, var det han som påverkade utformningen mest. Han var lärare på den tekniska elementarskolan. Skolbyggnaden är fortfarande skola, dock med annan inriktning. Rudbecksskolan är byggnadsminne. Rudbecksskolan ligger på Kungsgatan 31.

Rudbecksskolan

Örebro slott

Örebro slott byggdes som en befästning under 1200-talets senare del. Befästningen kallades Örebro hus. Mellan 1573 – 1627 pågick byggnadsarbeten som blev en byggnad med fyra trevåningslängor med en borggård och fyra rundtorn. Från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet stod slottet och förföll. 1897 – 1901 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Thor Torén i samarbete med Adolf Kjellström. Murarnas natursten togs fram och taken täcktes av skiffer från Grythyttan. Byggnaden fick en prägel av vasarenässans och nationalromantik. Örebro slott är ett statligt byggnadsminne.

Örebro slott

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss