Sommarens naturreservat

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som passar extra bra att besöka under sommaren. Packa utflyktskorgen eller ryggsäcken, ta gärna med fjärilshåven och njut av sommaren!

Björskogsnäs

Det finns få naturreservat i länet som bjuder på så mycket ”svensk sommar” som Björskogsnäs utanför Grythyttan. Här skriar ladusvalor och tornseglare ovanför de rödmålade ladorna runt den gamla gården. Här blommar tusentals gullvivor och vitsippor, och ett hav av liljekonvaljer gör att man nästan blir yr av väldoften. Främst är reservatet känt för sin förekomst av orkidén guckusko som blommar i början av juni. Blomman har här sin rikaste förekomst i Örebro län.

Läs mer om Björskogsnäs

Norra Vätterns skärgård

I norra delen av Vättern finns en unik sötvattensskärgård med havskänsla mitt i landet. Med båt, kanot eller kajak kan du lätt ta dig till någon av de mer än 50 öarna i naturreservatet. Kanske du hittar din alldeles egna ö? På flera av öarna finns gammal och orörd skog. Fågellivet är rikt och det finns gott om fisk. Annars erbjuder norra Vättern stora sjövidder och härliga bad i det klara vattnet. Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller till Norra Vätterns skärgård och Grönön. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Kopparbergs äng

Landskapet är omväxlande och idylliskt i naturreservatet Kopparbergs äng. Här finns betesmarker och slåtteräng som har restaurerats för att behålla och gynna en artrikedom bland växter, svampar och djur. I andra delar finns frodig ädellövskog. Reservatet ligger i en sluttning ner mot Hjärtasjön och här finns flera fina platser för en stunds stillhet och matsäcksätande. Om du glömde matsäcken hemma kan du ta en fika på Kopparbergs gårds café strax intill reservatet.

Läs mer om Kopparbergs äng

Latorpsängarna

Latorpsängarna är kanske mest kända för sina guckuskor som blommar i månadsskiftet maj-juni. Naturreservatet är dock väl värt ett besök även resten av sommaren. Här finns en rik flora både i torra ängar och i lummig lövskog. Blomsterrikedomen gör också att det finns gott om fjärilar och andra insekter. I reservatets närhet finns Beate Christinegruvan med spännande miljöer och historik. Buss 522 och 523 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Läs mer om Latorpsängarna

Norrbyhammar

Naturreservatet Norrbyhammar ligger avsides för de flesta men är väl värt en egen resa. Här finner du lugn och ro i den åldriga barrskogen och längs den stilla flytande Skedviån. Närheten till ån har gjort att luftfuktigheten är hög året om, vilket gynnar en mängd arter av mossor, lavar och svampar. Bävern gillar också närheten till vatten och rikedomen på asp. I asparna bygger hackspettar gärna sina bon, som senare kan användas av andra hålbyggande fåglar. Ta med stövlar och myggmedel när du åker till denna pärla mot gränsen av Västmanland!

Läs mer om Norrbyhammar

Mördarheden

Längst i norr invid Nittälvens västra strand ligger naturreservatet Mördarheden. Mängden av hänglavar på de gamla granarna ger vildmarkskänsla, men rester efter hölador och silängar skvallrar om att landskapet har sett annorlunda ut. Den näringsrika sluttningen och översvämningsmark längs Nittälven brukades förr som slåtterängar men är idag igenvuxna med lövrika blandskogar. Detta tillsammans med markens näringsrikedom gör att här finns många speciella djur- och växtarter. Här finns också flera sällsynta lavar. Vid en gammal hölada kan du göra upp eld på en iordninggjord eldplats.

Läs mer om Mördarheden

Näsmarkerna

En berggrund av urbergskalk gör att framför allt floran i naturreservatet Näsmarkerna är väldigt rik och särpräglad. Här finns flera arter av orkidéer och andra sällsynta växter och svampar i ängstallskogar, rikkärr, kalkhällmarker och andra spännande miljöer. Större delen av reservatet har troligen använts som betesmark tidigare och nu går kor och får åter och betar i en stor del av reservatet och angränsande marker. Näsmarkerna ligger utmed sjön Älvlångens sydvästra strand och här finns mycket att se och upptäcka.

Läs mer om Näsmarkerna

Sixtorp

Sixtorp har varit naturreservat sedan 2005 men har länge innan dess varit en centralpunkt för friluftslivet i södra Kilsbergen. Runt friluftsgården och den gamla skolan finns ett varierande landskap med betesmarker och slåtterängar, lundar och barrskogar. Markerade stigar leder genom reservatet. Har du tur kan du få se den lilla hasselmusen bland buskar och snår. Vid Gammelhyttebäcken finns spår efter en hytta och andra rester efter den järnframställning som pågått här ända fram till 1800-talet. Nere vid sjön Multen finns en fin badplats där du kan svalka dina fötter efter vandringen.

Läs mer om Sixtorp

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss