Hemfjärden runt

Hemfjärden runt är en populär cykelled på ca 40 km som sträcker sig runt Hjälmarens västra del. Längs cykelleden finns flera intressanta besöksmål med både natur- och kulturmiljöer. För att korsa Norra Ässundet tar du cykelfärjan Åbäket som trafikerar sommartid.

Här är ett urval av besöksmål som ligger längs med leden, presenterade i den ordning de kommer om du cyklar leden medsols.

Oset och Rynningeviken

Cykelleden börjar och slutar vid Slussen, därefter cyklar du längs ån ut mot naturreservatet Oset och Rynningeviken. Här har en tidigare soptipp och industriområde efter många år av restaureringar omvandlats till ett område med höga naturvärden.

Oset och Rynningeviken

Rinkaby kyrka och Äsplunda

Från Rynningeviken fortsätter leden mot Rinkaby kyrka och Äsplunda. Rinkaby kyrka präglas utvändigt av en ombyggnad på 1700-talet men har bevarade medeltida valv. Invändigt finns bevarade årsringar från olika tiders förändringar av kyrkorummet. Kyrkan ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Du passerar även Äsplunda herrgård, ett av länets byggnadsminnen. Herrgården är privatägd och är inte öppen för allmänheten.

Rinkaby kyrka

Äsplunda herrgård

Glanshammar

Efter Rinkaby kyrka går leden vidare mot Glanshammar. Glanshammars kyrka är en av länets mest spännande kyrkor, med en lång och komplicerad byggnadshistoria. Invändigt finns ovanliga väggmålningar från 1500-talet samt rester av de ursprungliga medeltida väggmålningarna. Kyrkan ingår även i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Cykelleden går strax intill kyrkan. Strax norr om kyrkan finns även ett gravfält från järnåldern.

Glanshammars kyrka

Glanshammars gravfält

Skävesund

Från Glanshammar är det därefter inte långt till Skävesund, där leden passerar ett av länets största gravfält. Här finns 150 gravar från järnåldern. Gravfältet ligger på en grusås med utsikt över Hjälmaren. Gravfältet utgör även område av riksintresse för kulturmiljövården.

Skävesunds gravfält

Ekeby-Almby

Efter Skävesund kan du sommartid ta dig över Ässundet med cykelfärja. Därefter cyklar du vidare mot Ekeby-Almby. Här finns tre naturreservat som bjuder på natursköna ekhagar, spår efter 1800-talets sjösänkning och skogspartier med mycket gamla träd.

Ekeby Dreve

Ekeby-Ekhage

Blänkabacken

Hjälmarsberg

Strax efter Ekeby-Almby passerar du Hjälmarsberg, herrgård och riksintresseområde för kulturmiljövården. Gården har anor från 1500-talet och omges av ett odlingslandskap med inslag av hagmarker, gravfält och torp. Herrgård är inte öppen för besökare.

Efter Hjälmarsberg är det inte långt kvar innan du är tillbaka i naturreservatet Oset och Rynningeviken. Därefter följer du Svartån tillbaka mot Slussen där leden börjar och slutar.

För karta och mer information: Hemfjärden runt (naturkartan.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss