Höstens naturreservat

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som är fina att besöka under hösten. Packa matsäcken och svampkorgen, ta gärna med en kikare och låt dig bländas av höstens alla färger! Du vet väl att du får plocka våra vanliga matsvampar även i de flesta av naturreservaten?

Kindla

Kindla är ett av länets största naturreservat och ett perfekt besöksmål för dig som vill ströva i lugn och ro i vacker natur. Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I området finns vandringsleder och flera rastplatser. Stora delar av området får man dock upptäcka på egen hand med hjälp av karta och kompass. Från områdets högsta punkt, Kindlahöjden 426 meter över havet, har du en vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet. På hösten är utsikten kanske som vackrast, med den färgprakt som lövträden bjuder.

Läs mer om Kindla

Lekeberga-Sälven

Halvannan kilometer från E 18 har Garphytteån och Lekhytteån grävt sig ner i sandlagren och skapat ett spännande öppet ravinlandskap. I reservatet flödar åarna ihop och rinner till sist ut i Svartån. Under de år som gått sedan området var en havsvik efter inlandsisens tillbakadragande har åarna skurit sig ner i de lösa sand- och jordarter som avsatts här. Eroderingen, som det kallas, fortsätter än i dag. När man klättrar ner i ravinen är det lite som att komma in i en annan värld. Det enda man ser ovanför sig är himlen. Vardagens brus och ljud når inte hit ner.

Läs mer om Lekeberga-Sälven

Lövbrickan

I Lövbrickans naturreservat syns spåren tydligt efter Yoldiahavet, som bildades av smältvatten från inlandsisen. Yoldiahavets strandkant gick ända upp till Lövbrickan, idag 160 meter över havsytan, en gräns som kallas högsta kustlinjen. Vågorna bearbetade löst material och svallade ner grus och sand till Närkeslätten. De större stenarna blev kvar och bildade klapperstensfält. I reservatet finns ett 300 meter långt klapperstensfält. Det är ett av de bäst utvecklade i hela Kilsbergsområdet. I de torra och glesa tallskogarna som omger klapperfälten brukar det också finnas gott om blåbär under sensommaren. Nära Lövbrickan ligger naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln, som även de är väl värda att besöka.

Läs mer om Lövbrickan

Sveafallen

Sveafallen bjuder på en mycket spännande geologisk historia. Här hade troligen Ancylussjön ett av sina utlopp till västerhavet, vid slutet av den senaste istiden. I dag är området skogbevuxet, men man kan se spår av isavsmältning och stora vattenflöden i form av bland annat jättegrytor och flyttblock. Det är fascinerande att vandra eller klättra runt bland dessa storslagna minnen från långt tillbaka och försöka föreställa sig de stora krafter som en gång bildade dem. Buss 502 stannar strax norr om reservatet, vid hållplats Sveafallen.

Läs mer om Sveafallen

Tåsta

I naturreservatet Tåsta gör den kalkrika marken sig tydligt påmind. Här hittar du många kräsna växter och svampar som trivs i kalkrika marker. Några av de svampar du kan hitta är violgubbe, bullspindling, raggtaggsvamp och sammetstaggsvamp, men det brukar också vara gott om kantareller och andra ätliga svampar. Den kalkrika berggrunden har även lockat till sig människor. I reservatet finns flera marmorbrott som numera är populära vattenhål för den större vattensalamandern, men på hösten gömmer sig salamandrarna under stock och sten på land. Buss 322 stannar strax väster om reservatet, vid hållplatserna Hagaby skola eller Backa.

Läs mer om Tåsta

Ugglehöjden

I Ugglehöjdens nyligen utvidgade reservat hittar du tallklädda hällmarker och fuktiga granskogar. Här finns myrar, tjärnar och stora stenblock. Skogen är artrik och urskogslik, men det mest spännande inslaget är kanske den djupa Hjortelgrottan. Ta med dig en ficklampa om du tänker krypa ner i grottan, för där är alldeles mörkt. Om hösten kan du hitta rikligt med svamp i skogarna.

Läs mer om Ugglehöjden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss