Naturreservat med rikt fågelliv

Här nedan presenteras naturreservat där det finns ett rikt fågelliv. Ta med kikaren och åk ut och skåda fåglar!

Fisksjön

Strax sydväst om Karlskoga ligger Fisksjön, en välkänd fågellokal. Reservatet består av en liten grund fågelsjö med omgivande strandängar, vassområden och skogsmark. I området häckar bland många andra arter, enkelbeckasin, rörhöna, gulärla och skedand. Under vår och höst stannar dessutom många fågelarter till för att rasta vid Fisksjön.

Läs mer om Fisksjön

Kvismaren

Kvismaren, sydost om Örebro, är en av Sveriges viktigaste häcknings- och rastplatser för våtmarksfåglar. Varje år ses runt 200 arter vid Kvismaren. Vissa är stamgäster medan andra är betydligt mer sällsynta och långväga besökare. Vid Öby kulle kan man under de första soliga vårdagarna se mängder av snokar och huggormar som letar sig ut från sina övervintringshålor i stenrösen och samlas för att para sig. I området finns flera fågeltorn.

Läs mer om Kvismaren

Norra Vätterns skärgård

Norra Vätterns skärgård är ett vackert skärgårdsområde med rikt fågelliv. Här häckar bland annat fiskgjuse, småskrake och storlom. Reservatet nås bäst med båt eller allra helst kanot eller kajak. Det finns eldplatser och vindskydd på flera av öarna, så ta med mat och utrustning och ta en helhelg i länets egna skärgård.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Tysslingen

Tysslingen är en fin fågelsjö väster om Örebro. På våren rastar här tusentals sångsvanar, vilket har fått stort publikt intresse. På sommaren finns här gott om vadare och många andra fågelarter som trivs i den grunda slättsjön eller på de betade strandängarna runt omkring. I reservatet finns flera fågeltorn.

Läs mer om Tysslingen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss