Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vackra utsikter

Här nedan ges förslag på naturreservat i länet som erbjuder storslagna vyer över landskapet. Ta med matsäck en klar dag och upplev vårt län lite från ovan.

Erikaberget

Naturreservatet innefattar tre bergstoppar varav Erikaberget är den mittersta. Utsikten är slående över Rastälvsdalen och under klara dagar kan man se ända till Norasjön. Fågellivet i reservatet är rikt, så ta med kikaren.

Läs mer om Erikaberget

Kindla

Kindla är ett av länets högst belägna områden, som högst på 426 meter över havet. I reservatet möts tre av länets kommuner, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg. Här kan du uppleva vildmarken med vidsträckta myrar, djupa barrskogar och höga höjder. På flera ställen i reservatet är utsikten fantastisk och under en klar dag kan man se milsvida omkring. Flera utsiktsplatser är markerade på reservatskartan och på Kindlahöjden finns ett utsiktstorn.

Läs mer om Kindla 

Salboknös

Salboknös är ett mycket speciellt naturreservat mellan Hällefors och Kopparberg. Reservatet kännetecknas av branta bergsstup och under det sydvästra stupet finns en mäktig blockbrant. Blocken tros ha brutits loss under inlandsisens framfart. Ta med fika och upplev denna otroliga vy från utsiktsplatsen i reservatets norra del.

Läs mer om Salboknös

Skåle

Skåle klint är en del av den förkastningsbrant som ligger i Tisarens södra kant, en bit sydost om Hallsberg. I området finns en fin mosaik av sprickdalar med ömsom fuktstråk med lövinslag och ömsom tallskog uppe på hällar. I kanten av klinten ligger Skåle gård där jordbruk bedrevs långt in på 60-talet, numera betas markerna runt gården. Området är väl utrustat för besökare med parkeringar, badplats, eldplatser m.m.

Läs mer om Skåle

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss