Byggnadsminnen runt Örebro slott

Runt Örebro slott i centrala Örebro finns en rad byggnadsminnen från olika tider. Byggnaderna berättar om stadens historia och livet i Örebro från 1200-talet fram till idag.

Arbetshuset

Arbetshuset uppfördes troligen under 1740-talet. 1777 anlades ett kronobränneri på platsen och vid början av 1800-talet kallas byggnaden ”Kronomälthus” och ”Mälthus”. Byggnaden renoverades och kunde 1806 börja användas som arbets- och uppfostringsanstalt. Byggnaden är en av få byggnader av sten från sent 1700-tal. De flesta byggnader var av trä och de förstördes ofta i bränder som var vanliga i städer. Arbetshuset ligger på Olaigatan 20. 

Arbetshuset

Centralpalatset

Byggnaden uppfördes 1911 – 1913 efter ritningar av Albert Jonsson och Elis Werner. Byggherre var Adolf Lindgren (1864 – 1938). Stilen är en övergång mellan jugend och nationalromantik. Centralpalatset var ett modernt hus med bland annat bank och biograf. I lägenheterna fanns det ved- och gasspisar, kall- och varmvatten samt toaletter och badrum. Centralpalatset ligger på Olaigatan/Storgatan. 

Centralpalatset

Elgérigården

Natten mellan den 22 och 23 mars 1854 ödelade Örebros sista stora stadsbrand stora delar av den centrala staden. Elgérigården är det enda trähus som klarade branden som fortfarande står på sin ursprungliga plats. Gården byggdes på 1830-talet och fick sitt nuvarande utseende på 1850-talet. Daniel Julius Elgérius (1817 - 1903) skapade Elgérigården där han bosatte sig 1848. Elgérius var färgarmästare. Elgérigården ligger på Ågatan 2.

Elgérigården

Före detta Riksbankshuset

Under slutet av 1800-talet uppförde Riksbanken filialkontor i residensstäderna. I Örebro stod banken klar 1899. Utöver bankkontor fanns i byggnaden även bostad för bankdirektören. Stilen är nybarock, en stil som är ovanlig i Örebro. Före detta Riksbankshuset ligger på Engelbrektsgatan 4.

Före detta Riksbankshuset

Före detta Stabsbyggnaden och ridhuset

Stabsbyggnaden och ridhuset vid Olaigatan/Slottsgatan byggdes 1861 – 1862. Stadsarkitekt Fridolf Wijnbladh ritade ridhuset och har troligtvis även ritat stabsbyggnaden. Stabsbyggnadens stil är nyrenässans, ridhuset har en medeltidsinspirerad stil. Stabsbyggnaden har haft militära funktioner fram till mitten av 1980-talet. Ridhuset fungerade från 1957 som bollhus för intilliggande Karolinska skolan. Före detta Stabsbyggnaden och ridhuset ligger på Olaigatan/Slottsgatan.

Före detta Stabsbyggnaden och ridhuset

Gamla landshövdingestallet

Byggnaden byggdes 1768 – 1771 som stall och vagnshus åt dåvarande landshövding i Närkes och Värmlands län, Johan Abraham Hamilton. Troligen var det överintendent KJ Cronstedt som ritade byggnaden. Byggnaden var stall till 1906 och har senare varit bland annat bibliotek för Karolinska skolan. Gamla landshövdingestallet ligger på Olaigatan 23.

Gamla landshövdingestallet

Trefaldighetskyrkan

Kyrkobyggnaden invigdes 1909. Samtidigt byggdes ett bostadshus för att finansiera kyrkobyggandet och verksamheten. Kyrkan och bostadshuset ritades av Vilhelm Renhult som var en av Örebros ledande arkitekter vid denna tid. Stilen är både nygotisk och engelsk Tudor. Trefaldighetskyrkan ligger på Södra Strandgatan 3.

Trefaldighetskyrkan

Örebro läns museum

Museets byggnad är uppförd i två etapper som stod klara 1950 och 1963. Byggnaden är uppförd efter ritningar av arkitekt Nils Teschs som på ett personligt sätt kombinerade traditionell och nyskapande arkitektur. Örebro läns museum är ett bra exempel på Teschs tidlösa arkitektur som hänsynsfullt anknyter till sin omgivning. Örebro läns museums byggnad ligger på Engelbrektsgatan 3.

Örebro läns museum

Örebro slott

Örebro slott byggdes som en befästning under 1200-talets senare del. Befästningen kallades Örebro hus. Mellan 1573 – 1627 pågick byggnadsarbeten som blev en byggnad med fyra trevåningslängor med en borggård och fyra rundtorn. Från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet stod slottet och förföll. 1897 – 1901 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Thor Torén i samarbete med Adolf Kjellström. Murarnas natursten togs fram och taken täcktes av skiffer från Grythyttan. Byggnaden fick en prägel av vasarenässans och nationalromantik.

Örebro slott

Örebro teater

När Örebro teater invigdes 1853 var det Sveriges näst största teaterlokal. Endast Operan i Stockholm var större. Hjalmar och Fridolf Wijnbladh ritade byggnaden. 1877 brann teatern, 1882 brann den igen. 1889 invigdes den på nytt. Under 1960-talet renoverades teatern och utvändigt fick den tillbaka utseendet från före bränderna. Örebro teater ligger på Storgatan 1.

Örebro teater

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss