Kulturmiljöer från 1900-talet

Bland länets sevärda kulturmiljöer är även 1900-talet representerat. Upptäck Örebro läns yngre kulturmiljöer med kyrkor, stadsbebyggelse och industri från tidigt 1900-tal till och med 1970-tal.

Adolfsbergs kyrka

Kyrkan är uppförd 1970 efter ritningar av arkitekt Lars Englund och är belägen i utkanten av Örebro. Byggnaden har en modernistisk prägel med en sluten kubisk form i tegel och asymmetriskt placerade fönster. Kyrkan är skyddad enligt kulturmiljölagen.

Adolfsbergs kyrka

Adventskyrkan i Hallsberg

Adventskyrkan i Hallsberg från 1944 är en av få kyrkor i landet från den tiden. Kyrkan är uppförd efter ritningar av stadsarkitekt Lars Arborelius och är ett bra exempel på traditionell kyrkoarkitektur förenat med modernistiska inslag. Kyrkan, kyrkoherdebostaden och församlingshemmet byggdes samtidigt och bildar tillsammans en välbevarad kyrkomiljö från 1940-talet. Kyrkan är skyddad enligt kulturmiljölagen.

Adventskyrkan i Hallsberg

Baronbackarna

Bostadsområdet Baronbackarna från 1953–57, av arkitekter Ekholm & White, blev en milstolpe i svenskt bostadsbyggande på grund av sina experimentella och nydanande lösningar. I området prövades många nya idéer, med fokus barnfamiljers behov. Innergårdarna skulle vara bilfria och affärer och skolor skulle finnas nära. Invändigt var en fjärdedel av lägenheterna experimentlägenheter, med flyttbara väggar och garderober. Baronbackarna är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Lägenheterna är privata bostäder, men det är väl värt att ta en promenad i området.

Baronbackarna

Gyttorps centrum

En bit utanför Nora ligger Gyttorps centrum, ett bostadsområde uppfört 1948–1961 med tjänstebostäder för de anställda vid sprängämnesfabriken. Området är präglat av arkitekt Ralph Erskines personliga formspråk och ett genomtänkt samspel mellan former, färger och detaljer. Gyttorps centrum är skyddat som byggnadsminne. Byggnaderna är privata bostäder, men det är möjligt att promenera i området och uppleva arkitekturen med karaktäristiska böljande tak.

Gyttorps centrum

Karlskoga stadshus

Stadshuset i Karlskoga stod klart 1939 och är uppfört efter ritningar av arkitekt Sune Lindström. Lindström står även bakom stadsplanen för den då nya staden Karlskoga. Stadshuset utgör ett bra exempel på en byggnad från en tid präglad av storslagna visioner med en modern byggnad i en modern stad. Stadshuset är skyddat som byggnadsminne.

Karlskoga stadshus

Rosta

Bostadsområdet Rosta, med stjärnformade hyreshus, uppfördes 1948–1952 efter ritningar av arkitekter Backström & Reinius. Stjärnhusen var arkitekternas egen uppfinning och i Rosta utvecklades idén ytterligare genom att husen sattes samman till långa slingor som omsluter två större parker. Området uppmärksammades internationellt och är ett bra exempel på sin tids nytänkande bostadsbyggande. Lägenheterna är privata bostäder, men arkitekturen kan upplevas genom en promenad i området. Området är av riksintresse för kulturmiljövården.

Rosta

Stripa gruva

Stripa gruva är en unikt välbevarad gruvmiljö från 1900-talet. Gruvan har brukats periodvis sedan medeltiden men de byggnader som finns idag är i huvudsak från 1930–1977. Anläggningen präglas tydligt av funktionalismens formspråk med enkla geometriska grundformer och släta fasadytor med enhetliga fönsterband. Gruvanläggningen utgör en välbevarad helhetsmiljö där delar av den maskinella utrustningen dessutom är i körbart skick. Stripa gruva är skyddad som byggnadsminne.

Stripa gruva

Vattentornet Svampen

Vattentornet Svampen från 1958 räknas idag som ett av landets mest betydelsefulla byggnadsverk från sin tid. Vattentornet uppfördes efter ritningar av Sune Lindström och Poul Kyhl och har en för tiden nydanande form som möjliggjordes genom en då unik betonggjutningsteknik. Vattentornet används fortfarande och har en vattenreservoar som rymmer 9000 kubikmeter vatten. Svampen är skyddad som byggnadsminne.

Vattentornet Svampen

Örebro läns museum

Museets byggnad är uppförd i två etapper som stod klara 1950 och 1963. Byggnaden är uppförd efter ritningar av arkitekt Nils Teschs som på ett personligt sätt kombinerade traditionell och nyskapande arkitektur. Örebro läns museum är ett bra exempel på Teschs tidlösa arkitektur som hänsynsfullt anknyter till sin omgivning. Museibyggnaden är skyddad som byggnadsminne.

Örebro läns museum

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss