Bergslagsmiljöer

Örebro län har en lång industriell historia. Bergslagsmiljöer bär spår av bland annat malmbrytning och förädling i gruvor, hyttor och masugnar.

Granbergsdals hytta

Granbergsdals hytta är ett välbevarat och representativt exempel på den typ av hyttanläggningar som utgjorde stommen i länets järnframställning under perioden från 1600-talet fram till 1800-talets slut. Hyttan fick sitt nuvarande utseende 1907. Granbergsdals hytta är byggnadsminne och fornlämning. Granbergsdals hytta ligger i Karlskoga kommun.

Granbergsdals hytta

Grecksåsars hyttruin

I Grecksåsar har det tillverkats järn i 400 år. På hyttbacken finns lämningar kvar efter bland annat masugn, rostugn och kolhus. Grecksåsars hyttruin är en fornlämning. Grecksåsars hyttruin ligger i Nora kommun.

Grecksåsars hyttruin

Gruvsm2edjan i Dalkarlsberg

Gruvsmedjan är en av få rester efter den verksamhet som varit byns livsnerv sedan medeltiden – gruvbrytningen. Dalkarlsbergs gruvor hör till de äldsta i landet och brytningen pågick ända fram till år 1948. Gruvsmedjan i Dalkarlsberg är byggnadsminne. Gruvsmedjan i Dalkarlsberg ligger i Nora kommun.

Gruvsmedjan i Dalkarlsberg

Hammarby hytta

Vid Hyttfallet i Hammarby har forsen dämts sedan 1500-talet och det bruk som senare växte fram var i drift ända fram till år 1923. Kvar på platsen finns idag bara martinverket från år 1919 samt ruinerna efter hytta, några husgrunder och slaggvarp. Hammarby hytta är en fornlämning. Hammarby hytta ligger i Nora kommun.

Hammarby hytta

Igelbäckens masugn

Igelbäckens masugn är en av länets få bevarade hyttanläggningar. Den byggdes 1826 för att ersätta en äldre mulltimmerhytta. Hyttan var i drift fram till 1923. Igelbäckens masugn är byggnadsminne och fornlämning. Igelbäckens masugn ligger i Askersunds kommun.

Igelbäckens masugn

Karlsdal

Karlsdal är ett samhälle som växt fram kring det järnbruk som funnits på platsen, från 1640-talet till 1930-talet. Av hyttan finns idag bara ruiner kvar medan många av arbetarbostäderna fortfarande står kvar. Här finns även ett fint litet kapell som byggdes åt brukets arbetare. Karlsdal är en fornlämning. Kapellet ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Karlsdal ligger i Karlskoga kommun.

Karlsdal

Löa hytta, såg och kvarn

Löa ligger vid sundet mellan Sörsjön och Norrsjön. Här har järnframställning pågått sedan 1400-talet. Hyttan var i drift fram till 1907. Än i dag ägs hyttan av byborna. Här finns även en välbevarad såg och kvarn. Löa hytta, såg och kvarn är byggnadsminne och området har flera fornlämningar. Löa hytta, såg och kvarn ligger i Lindesbergs kommun.

Löa hytta, såg och kvarn

Siggebohyttan

Siggebohyttans bergsmansgård, från slutet av 1700-talet, ligger på en höjd mellan Lindesberg och Nora. Det är en storslagen och lite annorlunda bergsmansgård. Mangårdsbyggnaden har en lång loftgång på 38 meter, en av de längsta i landet. Siggebohyttans bergsmansgård är byggnadsminne och ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Siggebohyttan ligger i Lindesbergs kommun.

Siggebohyttan

Skräddartorp

Skräddartorp är en av de bäst bevarade bergsmansgårdarna i Örebro län. Gården kallas i bygden även för Skathöjden. Byggnaderna på gården är från 1700- och 1800-talen och är ordnade i en fyrkant, en gårdstyp som var vanlig i äldre bergsmansbyar. Skräddartorp är byggnadsminne. Skräddartorp ligger i Hällefors kommun.

Skräddartorp

Ställdals gård

Ställdals gård är en bergsmansgård med anor från 1600-talet och är idag den äldsta bevarade bebyggelsen i Ställdalen. Byggnaderna är på ett ålderdomligt sätt grupperade i fyrkant kring gårdsplanen. Ställdals gård är byggnadsminne. Ställdals gård ligger i Ljusnarsbergs kommun.

Ställdals gård

Svep2artorp

I ett av bostadshusen på den gamla bergsmansgården Svepartorp har tiden stått stilla i över 100 år. Gården grundades på 1600-talet och hör till traktens äldsta. Omkring år 1830 fick gården ett nytt bostadshus. Att det mesta har bevarats orört ända till våra dagar gör huset unikt. Svepartorp är byggnadsminne. Svepartorp ligger i Ljusnarsbergs kommun.

Svepartorp

Trehörnings masugn

Trehörnings masugn är länets enda bevarade mulltimmerhytta. Den byggdes 1636 och har använts för att tillverka järn i drygt 250 år. Den stod sedan oanvänd under många år och fick förfalla, men har restaurerats flera gånger under 1900-talet. Trehörnings masugn är byggnadsminne och området är en fornlämning. Trehörnings masugn ligger i Askersunds kommun.

Trehörnings masugn

Älvhyttan

Den gamla bergsmansbyn Älvhyttan ligger i en dalgång intill sjön Älvlången. Både byns placering och bebyggelse har styrts av den järnhantering som pågått i trakten sedan medeltiden. I byn fanns en hytta ända in på 1860-talet. Dagens bymiljö präglas av de välbevarade bergsmansgårdarna och ett småbrutet odlingslandskap. Delar av Älvhyttan är fornlämning. Älvhyttan ligger i Nora kommun.

Älvhyttan

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss