Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Optands krigsflygfält

Ladvärn vid Optands krigsflygfält. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Optands flygfält utanför Östersund byggdes upp av Försvarsmakten under andra världskriget som ett krigsflygfält.

Historik

Under sommaren 1942 påbörjades arbetet med krigsflygfältet. Intill flygfältet uppfördes tio ladvärn - det vill säga hangarer - kamouflerade som mangårdsbyggnader, ladugårdar och stora lador.

Tre gårdsmiljöer skapades, där flygplanen kunde parkeras. I början av 1943 byggdes bland annat en matbarack och några av ladvärnen elektrifierades och försågs med uppvärmningsanordningar. Av de totalt 39 krigsflygfälten som anlades under andra världskriget, tillhörde Optand de mer påkostade.

Efter krigstiden

Under slutet av 1940-talet och fram till 1952–53 hade Optand en fortsatt strategisk betydelse. Fältet utnyttjades flitigt för flygvapnets övningar. Fältet försågs vid den här tiden bland annat med elektrisk flyghinderbelysning och ett LS-torn (luftspaningstorn). Redan omkring 1950 började Optands flygfält användas för civilt bruk. Vid sidan av Östersunds Flygklubb kom flera föreningar att etablera sig på Optand.

Krigsflygfältet idag

I mitten av 1980-talet uppstod ett nytt intresse för Optand från flygvapnets sida. Optand blev då en del av krigsbasen FRÖ/OPE. Banornas längd och bredd anpassades för JA-37 Viggens förmåga att starta och landa på korta sträckor.

Huvudbanan på Optand förstärktes, breddades, förlängdes och bands samman med flygrakan på E 14 genom en taxibana med uppställningsplatser.

År 2004 beslutades om nedläggning av Östersunds garnison. Idag ligger Teknikland i lokalerna och Flyg- och Lottamuseet ingår också.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Byggnadsminnesbeslut: År 2008

Kommun: Östersund

Hitta hit

Teknikland och Flyg- och Lottamuseet ligger på E14 mellan Östersund och Brunflo

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss