Grafgården

Grafgårdens bostadshus. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Grafsgården och tillika Näskotts hembygdsgård är en välbevarad gård bestående av sju byggnader från huvudsakligen 1800-talets första hälft.

Historik

Grafsgården står i stort sett orörd i sitt 1800-talsskick, både exteriörerna som flera viktiga interiörer. Mangårdsbyggnaden och stallet är placerad på en mindre höjd och är typisk för Storsjöbygdens område. Varje enskild byggnad är i stort sett i sin ursprungliga karaktär. Gården ligger intill Näskotts kyrka.

Gårdens byggnader

I byggandsminnet ingår boningshus, stall/ vedbod, härbre, ladugård, lada, bryggstuga/smedja och loge. Boningshuset består av två sammanbyggda enkelstugor med två våningar. Enkelstugorna består en förstuga, ett kök och en kammare i bottenplan och två rum på övre våningen. Stallbyggnaden är placerad som en flygel till mangårdsbyggnaden. Detta är en vanlig placering av stallet i Jämtland. Ladugårdens bås och eldstaden är väl bevarade. Ladan byggdes troligen på 1700-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesbeslut: År 1979

Kommun: Krokom

Ägs av Näskotts hembygds-förening

Hitta hit

Grafgården ligger i Näskott cirka 4 kilometer från Nälden.

Kontakt

Louise Ingelsson

Byggnadsantikvarie