Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lövöns gamla kraftverk

Lövöns kraftverk. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Lövöns gamla kraftverk ligger vid Fångsjöns utlopp strax utanför Ulriksfors.

Historik

Kraftverket uppfördes omkring 1904. Ritningar till kraftverket med dess maskineri upprättades av Ingenjörsfirman Hillman & Laurell, Stockholm samt Karlstads Mekaniska Verkstad.

Kraftverkets namn var från början AB Per Holms Elektricitetsverk. Den ursprungliga anläggningen hade ett maskinaggregat, vilket kompletterades med ytterligare ett aggregat år 1910. Ett tredje maskinaggregat togs i drift omkring år 1917. Lövöns äldsta aggregat byttes ut på 1920-talet.

Elproduktion

Bakom etablerandet av Lövöns kraftverk stod Per Holm och hans son Ulrik. Båda spelade vid förra sekelskiftet en stor roll för industrialiseringen av trakten kring Strömsund. Ulrik Holm var bland annat med om att år 1915 grunda Ulriksfors sulfitfabrik, som till en början försågs med ström från Lövöns kraftverk. Kraftverket försåg även Strömsund och flera byar med ström.

Lövöns kraftverk idag

Lövön övertogs av Graninge 1939 och var i drift fram till 1973. Ett nytt kraftverk etablerades ett stycke ifrån det gamla kraftverket. Lövöns kraftverk har sedan dess stått orört. Maskineriet är i stort sett intakt sedan etablerandet under tidigt 1900-tal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Byggnadsminnesbeslut: År 2002

Kommun: Strömsund

Ägs av Sydkraft Hydropower AB

Hitta hit

Lövöns kraftverk ligger strax utanför Ulriksfors, följ väg 345.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss