Högen

Gammelstugan från framsidan vid Högen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gården Högen är en av länets två fullständigt bevarade fyrbyggda gårdar enligt nordsvensk typ.

Historik

Gårdens byggnader är uppförda under perioden 1600-tal till tidigt 1900-tal. Loftboden med portlider räknas som gårdens äldsta hus och är troligen från 1600-talet. Det äldre boningshuset, gammelstugan, är byggt 1776. Det är en envånings parstuga med farstukvist (barfred sägs i Härjedalen) och fönster med små blyinfattade rutor. Fönstren har luckor på utsidan, som är smyckade med hyvlade rombiska figurer.

Gårdarnas uppbyggnad

På 1800-talet upplöstes de äldre gårdsformerna med de fyrbyggda gårdarna och en övergång till glesare gårdsbildningar skedde. Flera funktioner samlade i en och samma byggnad.

I byn Lillhärdal fanns flera fyrbyggda gårdar kvar ovanligt länge. Först vid laga skifte år 1912 splittrades byns alla gårdar, utom Högen. År 1924 övertogs gården av Lillhärdals hembygdsförening.

Högens byggnader

Högen är uppbyggd som de äldre gårdarna med i princip ett hus för varje ändamål. Inne i själva gårdsfyrkanten ligger de båda boningshusen, loftbod, ved- och vagnsbod, dass, loge, stall med foderbodar och matbod. Till gårdsplanen kommer man genom någon av de båda portlidren. Det finns också ”smit”-ingångar i tre av hörnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesbeslut: År 1983

Kommun: Härjedalen

Ägs av Lillhärdals hembygds-förening

Hitta hit

Högen ligger i Lillhärdal

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss