Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjällandets badhus

Fjällandets badhus. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Badhuset i Fjällandet är ett exempel på ett gemensamhetsbadhus som byggdes på den svenska landsbygden under 1930- och 40-talen. Dessa byggdes efter Lubbe Nordströms skildring av Lortsverige.

Ett renare Sverige

I försöket att få svenskarna renare deltog bland annat skollärare, distriktssköterskor, hälsovårdsinspektörer och föredragshållare från olika organisationer för att sprida budskapet om renlighet. Svenska föreningen för folkbad hade parollen "Bad åt alla! – Bad varje vecka åt varje svensk”. Statliga bidrag fanns att söka för byggandet av badhus.

Badhuset Fjällandet

I Jämtlands län bildades under denna tid drygt 130 badhusföreningar, däribland Badhusföreningen Fjällandet U.P.A. Initiativet till badhuset togs av lärarinnan i Fjällandet Edit Björner. Pengar till bygget samlades in bland annat genom fester, auktioner och teateruppsättningar och byns invånare skänkte dagsverken.

År 1940 stod badhuset färdigbyggt efter ritningar som troligen upprättats av snickare Johan Olof Hallner från Lit. Byggmästare var Ville Jonsson från Greningen i Lit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesbeslut: År 2001

Kommun: Östersund

Hitta hit

Badhuset finns i Fjällandet som ligger cirka 2,5 mil väster om Lit.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss