Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsresidens

Länsresidenset Jämtlands län. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Residenset härstammar från den tid då Östersund börjar ta mer stadsmässig form. Det är en av de äldsta, bevarade offentliga byggnaderna i staden.

Historik

Östersund grundades 1786 och blev residensstad 1810. Det första residenset var en enkel träbyggnad. Det var både bostad till landshövdingen och kontor för länsstyrelsen. Åren 1846–48 uppfördes det nuvarande länsresidenset på Köpmangatan efter ritningar av arkitekt Ludvig Hawerman. Det gamla residenset flyttades och byggdes om.

Det nya residenset

Det nya residenset visade tydligt sin funktion genom sin storlek och empiruttryck som administrativt centrum. Två små flygelbyggnader uppfördes invid residenset åren 1900–01 för att inrymma arkiv och lantmäterikontor.

Åren 1930-31 genomfördes större förändringar i byggnaden. Huvudbyggnaden förlängdes och byggdes ihop med de tidigare fristående flyglarna.

Länsstyrelsens expansion på 1950-talet, ledde sedan till att myndighetens tjänstemän lämna residenset och flytta in i en fristående förvaltningsbyggnad intill.

Länsresidenset är förklarat som statligt byggnadsminne.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Statligt byggnadminne : År 1974

Kommun: Östersund

Hitta hit

Länsresidenset ligger på Köpmangatan.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss