Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvistabäckens flottled

Flottningsleden Kvistabäcken. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kvistabäckens flottled korsar gränsen mellan Ytterhogdals socken i Jämtlands län och utgörs av en cirka fem kilometer lång sträcka.

Historik

Vattendraget Kvistabäcken-Panjabäcken ingår i Enåns flottled, som totalt är cirka fem mil lång. Kvistabäckens flottled byggdes första gången ut år 1877–78. De befintliga lämningarna i och längs med flottleden härstammar från 1900-talets början. Timmerrännorna är antingen skodda med kilad sten eller med snedställda cirka meterlånga timmerstockar. Bottnen är klädd med två varandra korsande lager timmerstockar.

Flottningen upphörde troligen 1935, men flottleden användes fram till år 1963.

Flottning

Flottning var länge det enda sättet att transportera timmer från skogarna i inlandet till kusten. Vid kusten låg de flesta sågverken. Redan på 1300-talet användes älvar och andra vattendrag till timmerflottning. Det var först då sågverksindustrin expanderade på 1800-talet som verksamheten byggdes ut.

De vattendrag som användes till flottning kallades flottningsleder. I Mellannorrland rustades flottleder upp efter flottningslagen 1880, som minskade strandägarnas möjligheter att hindra flottningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesbeslut: År 1999

Kommun: Härjedalen

Ägs av Sveaskog

Hitta hit

Kvistabäckens flottled ligger cirka tre kilometer från Gåssjö.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss