Gamla teatern

Gamla teatern. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gamla Teatern i Östersund uppfördes som godtemplarhus inför ett stort logemöte 1884.

Nykterhetsrörelsen

Nykterhetsrörelsen fick i början av 1880-talet snabb spridning i Jämtland. I Östersund gick stadens sju loger samman och uppförde gemensamt denna byggnad. Ordenshuset i Östersund är inte bara en symbol för denna historiska händelse, utan byggnaden är också landets bäst bevarade godtemplarlokal från rörelsens genombrottsperiod.

Ordenshuset Gamla teatern

Byggnaden var under lång tid centrum för stadens sociala och kulturella liv. Ordenshuset var en samlingspunkt för länets logemedlemmar, men också platsen för frikyrkosammankomster, arbetarmöten, filmvisningar, fester, basarer, och caféet. Det var en mötesplats för många Östersundare. Dessutom blev ordenshuset mycket tidigt centrum för Östersunds teaterverksamhet. Ett minnesmärke över Östersunds offentliga liv. Till detta kommer att byggnadens läge vid Nytorget/Gustav III: s torg gjort den till en viktig del av stadsbilden.

Central plats vid Nytorget/GIII torget

Ordenshuset har en central plats i stadens historia och är den enda äldre byggnaden som finns kvar vid torget. Byggnaden har inte bara betydelse för stadsbilden, utan ger också uttryck för kontinuitet i stadsmiljön. Genom sitt läge har ordenshuset också ett stort pedagogiskt värde, som påminner oss om framväxten av det moderna samhället.

Byggnaden hotades under 1980-talet av rivning, men efter en stor uppslutning lokalt och nationellt kunde teatern räddas.

Idag är Gamla Teatern främst hotell och restaurang, men även till för till exempel konserter och större fester.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Byggnadsminnesbeslut: 1990

Kommun: Östersund

Hitta hit

Ligger på Rådhusgatan bredvid Gustav III torg i Östersund

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss