Ede föreningshus

Ede föreningshus. Foto. Länsstyrelsen Jämtlands län.

Ede föreningshus är ett ordenshus som uppfördes för godtemplarlogen Dalblomman.

Historik

Godtemplarlogen Dalblomman bildats år 1883. Föreningshuset i Ede, Offerdal uppfördes år 1901. Byggnaden har till större delen kvar sin ursprungliga karaktär sedan byggåret. Även interiört finns det mesta av den fasta inredningen bevarad sedan året det byggdes.

Samlingssalen domineras av scenen, med en fondmålning utförd av Pelle Linde och ursprunglig ridå. I köket finns flera ursprungliga inredningsdetaljer kvar, bland annat en diskbänk, en spiselkrans, en järnspis och serveringslucka.

Nykterhetsrörelsen

Från det att den första nykterhetslogen bildades i Östersund år 1882, spreds nykterhetsrörelsen mycket snabbt ut över länet. Under ett år (mellan 1882–83) bildades 94 nya loger. Mycket snabbt blev Jämtlands län, i förhållande till folkmängden, det starkaste fästet för nykterhetsrörelsen i Sverige. Föreningshusen intog en central plats, inte bara för logerna, utan för hela bygden.

Fondmålning i Ede föreningshus, Offerdal. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesbeslut: År 1983

Kommun: Krokom

Ägs av Offerdals hembygds-förening

Hitta hit

Ede föreningshus ligger i Ede, cirka fyra kilometer från Änge

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss