Författningar 2021

Författningarna publiceras som webbsidor nedan och finns tillgängliga som pdf-dokument via länsstyrelsens centraldiarium. Vissa enstaka författningar kan, på grund av omfattningen, vara publicerade i formatet pdf även på vår webbplats.

 • 10FS 2021:01


  Utkom den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • 10FS 2021:02


  Utkom den 24 februari 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om upphävande av strandskydd för för del av fastigheten Kalleberga 33:2 i Ronneby kommun;
 • 10FS 2021:03


  Utkom den 24 mars 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;
 • 10FS 2021:04


  Utkom den 7 april 2021.Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken, strandskyddet för fastigheten Gränum 34:4 i Olofströms kommun.
 • 10FS 2021:05


  Utkom den 31 mars 2021.Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och före- skrifter om bärighetsklasser;
 • 10FS 2021:06


  Utkom den 14 april 2021.Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och före- skrifter om bärighetsklasser;
 • 10FS 2021:07


  Utkom den 11 maj 2021.Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om
  bildande av naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla
  bruk i Olofströms kommun

 • 10FS 2021:08


  Utkom den 28 maj 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Blekinge läns lokala föreskrifter (10 FS 2021:1) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19;
 • 10FS 2021:09


  Utkom den 8 juni 2021.Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud;

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30