Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:03

Utkom den 24 mars 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;

beslutad den 24 mars 2021 (dnr: 258-1031-2021).

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

Förbud att använda vattenområde ska gälla vid en del av Mörrumsån i Karlshamns kommun. Avlysningen gäller från det område där Mariebergs Kraftverk Svängsta tidigare stod i norr till 50 meter söder om Ekebergsbron i söder, enligt bilagd karta över avlysningsområdet.

_______________

Föreskriften gäller från och med den 1 april 2021 till och med den 30 juni 2021.

Bilaga: karta över avlysningsområdet


HELENA MORGONSKÖLD
Vikarierande landshövding

Tobias Svensson
Länsjurist

Karta över avlysningsområde.

Karta över avlysningsområdet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss