Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:17

Utkom den 20 augusti 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge län; Upphävande av strandskydd för fastigheten Kättilsmåla 1:78 i Karlskrona kommun

beslutade den 20 augusti 2021 (dnr: 511-3969-2021).

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken, strandskyddet för fastigheten Kättilsmåla 1:78 i Karlskrona kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen skall skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-3969-21).

_______________

DORIS NICHT

CARINA BURELIUS

Kontakt