Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:16

Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter till följd av tävling på väg (Karlskronapokalen) i Karlskrona kommun.

Beslutade den 11 augusti 2021.(258-2627-2021).

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § tredje stycket och 3 § första stycket 2 c trafikförordningen (1998:1276):
De tillfälliga lokala trafikföreskrifterna ska gälla på de i bilagda kartor markerade specialsträckorna den 18 september 2021 klockan 11:00 – 18:30.

Förbud mot fordonstrafik

Förbud gäller mot fordonstrafik. Förbud gäller ej fordon som framförs av tävlande,
funktionärer eller fordon som erhållit ansvarig anordnares medgivande att färdas in på
vägsträckan.

Undantag från gällande hastighetsbestämmelser

Med stöd av 13 kap. 3 § 2 punkten trafikförordningen medger länsstyrelsen undantag från bestämmelserna i 3 kap. 17 § samma förordning på den avstängda specialsträckan om högsta tillåtna hastighet under den tid som avlysningen gäller.

Dessa föreskrifter gäller endast den 18 september 2021.

Dessa föreskrifter gäller från den 18 september till den 18 september 2021.

På Länsstyrelsens vägnar
Doris Nicht
Rickard Brinck

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss