Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:18

Utkom den 3 september 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Berg 1:3 i Karlskrona kommun i Blekinge län

beslutad den 3 september 2021.

Upphävande av strandskydd för del av fastigheten Berg 1:3 i Karlskrona kommun
Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken (MB), strandskyddet på del av fastigheten Berg 1:3 i Karlskrona kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen skall skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-4041-2021).

_______________

LENA EKROTH

CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss