Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:15

Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter till följd av tävling på väg (Ekratten) i Karlshamns och Ronneby kommun;

Beslutade den 6 augusti 2021.
(258-2731-2021).

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276):
De tillfälliga lokala trafikföreskrifterna ska gälla på den i bilagd karta markerade specialsträckan den 25 september 2021 kl. 09.00-16.30.

Förbud mot fordonstrafik

Förbud gäller mot fordonstrafik. Förbud gäller ej fordon som framförs av tävlande,
funktionärer eller fordon som erhållit ansvarig anordnares medgivande att färdas in på
vägsträckan.

Undantag från gällande hastighetsbestämmelser

Med stöd av 13 kap. 3 § 2 punkten trafikförordningen medger länsstyrelsen undantag från bestämmelserna i 3 kap. 17 § samma förordning på den avstängda specialsträckan om högsta tillåtna hastighet under den tid som avlysningen gäller.

Denna föreskrift gäller endast den 25 september 2021.

___________________
På länsstyrelsens vägnar

Doris Nicht

Kristina Nordenson

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss