Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:07

Utkom den 11 maj 2021.

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om
bildande av naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla
bruk i Olofströms kommun

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att
förklara det område som avgränsats på bifogad karta som naturreservat.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom
reservatsområdet.

Naturreservatets namn ska vara:
Naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk.

Naturreservatet innefattar fastigheterna:
Ebbemåla 1:16 (del av), Ebbemåla 1:27 (del av), Ebbemåla 1:38 (del av) och
Ebbamåla S:1 (del av).

Naturreservatet är beläget i direkt anslutning till Ebbamåla bruk längs
Mörrumsåns västra sida, knappt 6 kilometer ostnordost om Kyrkhult.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län.

_______________

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 11 maj 2021.

HELENA MORGONSKÖLD

ELISABET WALLSTEN

_______________

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss