Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:04

Utkom den 7 april 2021.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken, strandskyddet för fastigheten Gränum 34:4 i Olofströms kommun.

beslutad den 7 april 2021.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen skall skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-1578-2021).


LENA STÄVMO

ANNICA KARLSSON

Kontakt