Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:11

Utkom den 29 juni 2021.

Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Island Challenge i Karlshamns kommun;

beslutade den 29 juni 2021 (dnr: 258-5328-2020).

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2–2 a §§ sjötrafikförordningen (1986:300) begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde i Karlshamns kommun, se med rosa markerade områden på bilagd karta. Förbud att utnyttja vattenområdet gäller för all sjötrafik som inte är delaktig i arrangemanget. De tillfälliga sjötrafikföreskrifterna ska gälla på de i bilagd karta markerade sträckorna med nummer 1 kl. 11-14 och med nummer 2 kl. 12-17 lördag den 24 juli 2021.


Fartyg som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen är undantagna från förbudet.

----------------------
Bilaga; karta
________________
Dessa föreskrifter gäller enbart den 24 juli 2021.
På Länsstyrelsens vägnar
HELENA MORGONSKÖLD
Kristoffer Karlsson

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss