Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:13

Utkom den 29 juni 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift

beslutade den 29 juni 2021.
(dnr: 218-3370-2021)

Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 2021/2022

Med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259), 3 a och 52 b §§
jaktförordningen (1987:905) samt 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) beslutar länsstyrelsen följande, länsstyrelsen medger jakt efter älg under de tider och med det regelverk som anges i gällande författningar: jaktlag (1987:259) och jaktförordning (1987:905).


Jakttider
Länsstyrelsen i Blekinge medger jakt efter älg under de tider som anges i jaktförordningen (1987:259).


Fällavgift
För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1000 kronor, och för årskalv utgår fällavgift med 100 kronor.


JONAS KROMNOW

OLIVER DE MARCENAC

_______________

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss