Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:12

Utkom den 29 juni 2021.

Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala trafikföreskrifter om avlysning av vatten i del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun.

beslutade den 29 juni 2021 (dnr: 258-2528-2021).

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2–2 a §§ sjötrafikförordningen (1986:300) begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde i Karlskronas kommun, se rödlinjade områden på bilagd karta. De tillfälliga sjötrafikföreskrifterna gäller den 31 juli 2021 mellan kl. 09.00 och 17.00.


Fartyg som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen är undantagna från förbudet.


--------------
Bilaga; karta
________________
Dessa föreskrifter gäller enbart den 31 juli 2021.

Länsstyrelsens vägnar
HELENA MORGONSKÖLD
Kristoffer Karlsson

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss