Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:19

Utkom den 13 sept 2021

Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Senoren 2:7 i Karlskrona kommun i Blekinge län

beslutad den 13 september 2021.

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 18 § 1 miljöbalken (MB) strandskyddet för del av fastigheten Senoren 2:7 i Karlskrona kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelsen om beslutet varit införd i ortstidningen. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-3560-2021).

LENA STÄVMO

ANNICA KARLSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss