Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:06

Utkom den 14 april 2021.

Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och före- skrifter om bärighetsklasser;

Denna författning är upphävd. Se Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser (10FS 2022:6).

I enlighet med 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) har Länsstyrelsen upprättat sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet.
Med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen har Trafikverket beslutat om bärighetsklasser för allmänna vägar på sätt som framgår av nedan angivna förteckningar.

_______________

Sammanställningen gäller från den 15 april 2021.

Samtidigt upphävs 'Sammanställning över allmänna vägar år 2021 i Blekinge län', 10 FS 2021:5.

Den ändring som skett i 10 FS 2021:6 jämfört med 10 FS 2021:5 är att bilaga E4 har justerats.

_______________

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss