Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:02

Utkom den 24 februari 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om upphävande av strandskydd för för del av fastigheten Kalleberga 33:2 i Ronneby kommun;

beslutad den 24 februari 2021 (dnr: 511-5199-2020).

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken (MB) strandskyddet för del av fastigheten Kalleberga 33:2 i Ronneby kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet. Skrivelsen skall skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelsen om beslutet varit införd i ortstidningen. Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-5199-2020).

LENA STÄVMO

ANNICA KARLSSON

Kontakt