Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:05

Utkom den 31 mars 2021.

Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och före- skrifter om bärighetsklasser;

I enlighet med 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) har Länsstyrelsen upprättat sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i länet.
Med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen har Trafikverket beslutat om bärighetsklasser för allmänna vägar på sätt som framgår av nedan angivna förteckningar.

_______________

Sammanställningen gäller från den 1 april 2021.

_______________

Kontakt