Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:10

Utkom den 18 juni 2021.

Länsstyrelsen i Blekinge län beslutar om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust- och skärgårdsområde, Blekinge län

beslutad den 16 juni 2021.

Beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust– och skärgård

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i Ronneby kommuns kust och skärgård och tagit fram ett beslut om utvidgat strandskydd för 32 områden. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för människors tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Beslutet kan överklagas till regeringen, energidepartementet. Skrivelsen ska skickas till

Länsstyrelsen
371 86 Karlskrona

inom tre veckor från den dag kungörelse som beslutet varit införd i ortstidning.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (dnr 511-786-2018) samt på länsstyrelsens hemsida.

_______________

HELENA MORGONSKÖLD

CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss