Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2021:21

Utkom den 4 oktober 2021

Beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamn kommuns kust– och skärgård.

beslutad den 4 oktober 2021.

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i Karlshamnskommuns kust och Skärgård och tagit fram ett beslut om utvidgat strandskydd för 16 områden. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för människors tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur-och växtlivet.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, miljödepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse som beslutet varit införd i ortstidning.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (dnr 511-2223-2018) samt på länsstyrelsens hemsida.

HELENA MORGONSKÖLD

CARINA BURELIUS

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss